Koepels vragen ministerraad om goed alternatief voor Wtcg

18-02-2013 15:02

Vrijdag neemt de ministerraad een besluit over het afschaffen van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg). De CG-Raad, Platform VG, Landelijk Platform GGz en de NPCF vragen de ministerraad in een mail om een goed alternatief voor de Wtcg. Anders is het afschaffen van de Wtcg niet verantwoord, vinden zij.


In de mail uiten de organisaties hun zorgen over de inkomenspositie van chronisch zieken en gehandicapten. Deze groep krijgt in deze regeerperiode te maken met het  afschaffen van talrijke compensatieregelingen, zoals de fiscale aftrek van specifieke zorgkosten, de Wtcg-tegemoetkomingen, de Compensatie eigen risico en de Tegemoetkoming onderhoudskosten gehandicapten kinderen (TOG). Veel van deze mensen hebben bovendien te maken met het grotendeels wegvallen van huishoudelijke  hulp en het verhogen van de eigen bijdragen binnen de Zorgverzekeringswet, AWBZ en Wmo.


Maatwerkregeling
In het regeerakkoord staat dat er een nieuwe compensatieregeling komt die gemeenten gaan uitvoeren. Deze maatwerkregeling gaat de Wtcg en de fiscale aftrekregeling vervangen. Hoe deze nieuwe regeling eruit komt te zien, is nog niet duidelijk.


De organisaties vragen de ministerraad om de Wtcg niet af te schaffen zolang het niet duidelijk is wat de nieuwe maatwerkregeling inhoudt en wat de inkomenseffecten zijn van alle maatregelen waarmee chronisch zieken en gehandicapten worden geconfronteerd.


Oproep aan de Kamer
De CG-Raad een Platform VG wezen eerder deze week ook de Tweede Kamer op de problemen rond de Wtcg. Dit was een reactie op de notitie van de  minister en staatssecretaris van VWS: ‘Van systemen naar mensen’.


In dit schrijven aan de Kamer wijzen ze er verder op dat dit kabinet allerlei belangrijke taken naar gemeenten wil overhevelen zonder harde randvoorwaarden te stellen en zonder de rechtspositie van de betrokken burgers te waarborgen.

Bron: CG-Raad

 

Terug

Gratis nieuwsbr ief
Blijf op de hoogte van nieuws en ontwikkelingen met onze nieuwsbrief

E-mail
 

PartnersHandicare Trapliften                  

Ook een vermelding op de site?
Bekijk de diverse publicatiemogelijkheden

Vind zorg, hulp en informatie


 

De  Wat gevolgen van het Regeerakkoord voor de zorg?

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact 
Sitemap | Disclaimer

PR mogelijkheden
Promotiepakket
(Pers)berichten en events
Adverteren site en nieuwbrief

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorgvakantie

Samenwerkingspartners
JoHo | Het Coachhuis | Ik zoek loopbaanbegeleiding

Gratis Nieuwsbrief
Op de hoogte blijven van nieuws en ontwikkelingen in de wereld van zorg & hulp? Meld je aan

Volg Atlas van Zorg & Hulp
Twitter
Linked In
Facebook
Nieuwsbrief
RSS feed

 

© 2012 - 2016 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante