Lage therapietrouw chronisch zieken zorgwekkend

06-07-2012 12:51

Therapietrouw van chronisch zieken die het advies krijgen hun levensstijl blijvend te verbeteren, daalt na een jaar naar circa 30 procent. Op het Congres Chronische Zorg, dat op vrijdag 29 juni plaatsvond, wees Stannie Driessen van Vilans in haar lezing over gezondheidsmanagement op dit zorgwekkende cijfer.

Therapietrouw is het opvolgen van de behandeladviezen van de zorgverlener. Het innemen van voorgeschreven medicijnen valt hieronder, maar ook het gehoor geven aan adviezen voor een gezondere levensstijl, zoals stoppen met roken, gezonde voeding en meer bewegen. Dat patiënten wereldwijd weinig therapietrouw zijn, is een bekend gegeven. In geïndustrialiseerde landen is slechts 50 procent van de patiënten met een chronische ziekte therapietrouw, zo blijkt uit onderzoek van de World Health Organization (WHO).

Gedragsverandering
In haar lezing noemt Stannie Driessen als verklaring voor de sterke daling het feit dat de inspanningen die de patiënt moet leveren voor blijvend gezonder gedrag groot is, terwijl de effecten pas op langere termijn zichtbaar worden. Hierdoor is de motivatie om te veranderen laag. Uit onderzoek blijkt dat dit verschijnsel zich met name voordoet bij patiënten met chronische aandoeningen als CVRM, Astma, Diabetes type 2, Obesitas en verslavingen.

Zorgnetwerken
In de zorgstandaarden die ontwikkeld zijn voor chronisch zieken neemt gezond gedrag een belangrijke plaats in. Geïnspireerd door het boek ‘The Innovator’s Prescription’ van Clayton M. Christensen vraagt Driessen zich af of het gesprek in spreekkamer voldoende is om de therapietrouw van deze groep chronisch zieken te verbeteren. Een verschuiving van de focus naar gezondheidsmanagement is nodig, met een centrale rol voor de patiënt en de burger. Mogelijk is de patiënt meer gebaat bij zorgnetwerken waar patiënten elkaar onderling kunnen ondersteunen. Meer informatie over deze visie vind je in de presentatie (pdf).

Kosten
Een andere spreker op het congres, oud-minister Ab Klinkt ging eveneens in op de geringe therapietrouw van chronisch zieken. Deze veroorzaakt volgens Klink op drie manieren onnodige kosten:
1. Pillen die artsen voorschrijven en chronische zieken niet gebruiken zijn weggegooid geld.
2. Chronisch zieken die niet therapietrouw zijn, krijgen na verloop van tijd complicaties, wat tot hogere kosten leidt.
3. Zonder medicatie hebben chronische zieken vaker een terugval en een hoger arbeidsverzuim wat productieverlies voor de samenleving betekent.

Agenda
Het thema therapietrouw staat hoog op de agenda van de eerstelijnszorg. In 2013 gaan de verenigde eerstelijnsorganisaties (VELO) zich gezamenlijk inspannen om de therapietrouw van patiënten te verbeteren.

>> Bekijk alle presentaties van het Congres Chronische Zorg >>

 

Bron: Handicapnieuws.net

Terug

PartnersHandicare Trapliften                  

Vind zorg, hulp en informatie


 

Een vermelding of gastartikel plaatsen op de site?
Bekijk de publicatiemogelijkheden

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorg & Vakantie
Ikzoekloopbaanbegeleiding.nl

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante