Maximale vrijheid voor gemeenten bij decentralisaties

15-09-2014 18:17

Gemeenten krijgen maximale bestedingsvrijheid bij de uitvoering van de taken in de jeugdhulp, langdurige zorg en begeleiding naar werk waarvoor zij vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk zijn. 

Het geld dat hiermee is gemoeid komt rechtstreeks in het gemeentefonds als integratie-uitkering. Gemeenten kunnen het geld naar eigen inzicht besteden, zodat zij maximaal in staat worden gesteld worden lokaal maatwerk te leveren. Minister Plasterk (BZK) heeft daarover bestuurlijke afspraken gemaakt met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

 

Gedegen uitvoering

Bij de overdracht van taken naar gemeenten is het van belang dat gemeenten de taken financieel, organisatorisch en bestuurlijk goed kunnen uitvoeren. Eén van de belangrijke uitgangspunten is altijd geweest dat gemeenten voldoende beleidsvrijheid hebben om goed te kunnen inzoomen op de lokale behoefte aan zorg en begeleiding naar werk. Daarin ligt ook het belang van de bestuurlijke afspraken die de minister en de VNG hebben gemaakt.

Aan het gemeentefonds wordt in 2015 10,3 miljard euro toegevoegd voor uitvoering van de gedecentraliseerde taken. Het kabinet en de VNG hebben afgesproken om de komende drie jaar deze middelen in ieder geval in te zetten voor de uitvoering van de nieuwe gedecentraliseerde taken in het sociaal domein, zodat gemeenten op tijd klaar staan en kunnen voorkomen dat burgers tussen wal en schip belanden.

 
Sociaal deelfonds

Met de afspraken die nu gemaakt zijn, kan de vorming van een speciaal sociaal deelfonds binnen het gemeentefonds komen te vervallen. Minister Plasterk trekt het wetsvoorstel dat daartoe was ingediend bij de Tweede Kamer in. Dat heeft de minister op 12 september 2014 aan de Tweede Kamer laten weten.

 

Bron: Hervorming langdurige zorg

 

 

Terug

PartnersHandicare Trapliften                  

Vind zorg, hulp en informatie


 

Een vermelding of gastartikel plaatsen op de site?
Bekijk de publicatiemogelijkheden

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorg & Vakantie
Ikzoekloopbaanbegeleiding.nl

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante