Medische gegevens gebruikt tegen zorgfraude

15-09-2016 12:32

Minister Schippers (Volksgezondheid) wil fraude, misbruik en ongewenst gebruik in de zorg bestrijden. Daarbij spelen medische persoonsgegevens een rol. Maar zijn die wel veilig bij de zorgverzekeraars?


Advertentie

Fraude, ongewenst gebruik en misbruik tasten de solidariteit van het zorgstelsel aan. Daarom past de minister de regelgeving aan. Instanties als de Nationale Zorgautoriteit (NZa), het Openbaar Ministerie en de FIOD krijgen zo meer mogelijkheden om zorgfraude op te sporen en aan te pakken. Schippers krijgt op hoofdlijnen steun voor haar wetsvoorstel. De meeste discussie ontstaat over de rol van de zorgverzekeraars. Moeten die de mogelijkheid hebben om medische persoonsgegevens in te zien voor de bestrijding van zorgfraude?

Discussie over rol van de zorgverzekeraars

Er moeten goede waarborgen zijn bij het inzien van medische persoonsgegevens door zorgverzekeraars, stelt Volp (PvdA). Bruins Slot (CDA) is het met de minister eens dat die in het wetsvoorstel staan. Verzekeraars moeten een stappenplan doorlopen: inzage is een uiterste middel. Bovendien moet de inzage gebeuren door een medisch adviseur, die valt onder het beroepsgeheim. Klever (PVV) en De Lange (VVD) willen dat patiënten achteraf geïnformeerd worden over inzage in hun dossier. Maar Leijten (SP) vreest misbruik van medische gegevens, bijvoorbeeld voor risicoselectie. Het medisch beroepsgeheim komt onder druk te staan, denkt ook Verhoeven (D66). Vooraf toestemming vragen voor inzage gaat Schippers echter te ver.

Noodzaak voor bestrijden zorgfraude

Het belang van het bestrijden van zorgfraude staat niet ter discussie. Fraude met zorggeld mag nooit lonen, benadrukt Bruins Slot. De pakkans en de boetes moeten omhoog, zegt Klever. Het wetsvoorstel vindt zij een kleine stap in de goede richting. Maar Verhoeven zet daar vraagtekens bij: is het wetsvoorstel wel proportioneel, effectief en zorgvuldig genoeg? De Lange suggereert dat verzekerden een grotere rol kunnen krijgen in de fraudebestrijding, bijvoorbeeld door hun meer inzicht te geven in de kosten van behandelingen. Maak het declaratiestelsel transparanter zodat er minder mogelijkheden voor fraude zijn, zegt Leijten.

De Kamer stemt op 13 september over het wetsvoorstel en de moties.

Bron: Tweede Kamer

Kamer stemt in met achteraf informeren van verzekerden over inzage patiëntgegevens

Zorgverzekeraars gaan verzekerden achteraf informeren als hun patiëntgegevens zijn ingezien bij een onderzoek naar mogelijke zorgfraude of declaratiefouten bij een zorgverlener. Dat is het gevolg van de instemming van de Tweede Kamer op 13 september met een aantal wijzigingen in de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) in verband met het verbeteren van toezicht, opsporing, naleving en handhaving (VTO). Lees verder

 

Terug

PartnersHandicare Trapliften                  

Vind zorg, hulp en informatie


 

Een vermelding of gastartikel plaatsen op de site?
Bekijk de publicatiemogelijkheden

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorgvakantie

Sitemap | Disclaimer
Privacy beleid (AVG)

 

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante