MEE: Cliëntondersteuning voor kwetsbare burgers in 2015 niet geregeld

02-07-2014 18:04

De beschikbaarheid van cliëntondersteuning voor kwetsbare burgers is in de meeste gemeenten niet gegarandeerd. Dit blijkt uit een monitor van MEE Nederland onder de 22 MEE-organisaties. Direct gevolg is dat in 2015 een groot deel van deze burgers in hun gemeente niet kan rekenen op de cliëntondersteuning waar ze volgens de nieuwe Wmo recht op hebben. Juist in een tijd dat voor kwetsbare burgers zoveel verandert, is cliëntondersteuning onmisbaar. Deze laagdrempelige en onafhankelijke ondersteuning draagt bij aan zelfredzaamheid, signaleert knelpunten en voorkomt dat zij tussen wal en schip vallen. 

Uit de monitor blijkt dat in 63% van de 403 gemeenten geen afspraken zijn gemaakt met MEE over de continuïteit van cliëntondersteuning per 1 januari 2015. In 37% van de gemeenten zijn weliswaar afspraken met het college van B&W gemaakt, maar voldoet de inhoud van de afspraken op cruciale punten niet aan de Wmo 2015. In een brandbrief aan de Eerste en Tweede Kamer waarschuwt MEE Nederland dat hiermee de continuïteit van de functie cliëntondersteuning niet is geborgd.

In de meeste gemeenten zijn geen afspraken gemaakt. In die gemeenten waar wel afspraken zijn gemaakt voert een aantal gemeenten budgetkortingen door. Hierdoor zijn de MEE-organisaties genoodzaakt reorganisaties door te voeren die gepaard gaan met honderden ontslagen. Zo heeft MEE Twente deze week collectief ontslag aangevraagd voor al haar medewerkers. Deze ontslaggolf heeft grote gevolgen voor de continuïteit, de borging van de expertise van consulenten en de beschikbaarheid van de functie cliëntondersteuning in de desbetreffende regio’s.

Honderdduizenden kwetsbare burgers maken regelmatig gebruik van cliëntondersteuning. Zij worden ondersteund om de eigen regie te kunnen behouden in de wirwar van gemeentelijke voorzieningen, zorgaanbod, passend onderwijs, arbeidsparticipatie, woonvoorzieningen en veranderende regelgeving. Alleen al voor MEE is dat een groep van minimaal 400.000 mensen met een beperking. Op jaarbasis ziet en ondersteunt MEE gemiddeld 100.000 cliënten. De totale hoeveelheid kwetsbare burgers die afhankelijk is van de beschikbaarheid van cliëntondersteuning is nog veel groter, omdat kwetsbare ouderen en burgers met GGZ problematiek hier ook onder vallen.

De Tweede Kamer gaf tijdens het Kamerdebat over de Wmo 2015 aan het van groot belang te vinden dat de continuïteit van de functie cliëntondersteuning wordt gewaarborgd. De staatssecretaris van VWS heeft daarom met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en MEE Nederland bestuurlijke afspraken gemaakt. Op basis van de monitor concludeert MEE Nederland dat de doelen van de bestuurlijke afspraken niet zijn behaald. Daarom vraagt MEE Nederland de staatssecretaris onmiddellijk zijn bestuurlijke verantwoordelijkheid te nemen. MEE Nederland vraagt de Eerste en Tweede Kamer er bij de staatssecretaris op aan te dringen om voor 2015 en 2016 een harde budgetgarantie te geven, om zo de continuïteit van de onafhankelijke cliëntondersteuning in alle gemeenten te waarborgen.

Download hier de brandbrief aan de Eerste Kamer

Download hier de brandbrief aan de Tweede Kamer

 

Bron: MEE

 

 

 

Terug

PartnersHandicare Trapliften                  

Vind zorg, hulp en informatie


 

Een vermelding of gastartikel plaatsen op de site?
Bekijk de publicatiemogelijkheden

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorgvakantie

Sitemap | Disclaimer
Privacy beleid (AVG)

 

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante