MEE: Grote zorgen over naleving van de wettelijke waarborging voor cliënten

08-09-2015 17:06

Gemeenten, zorgkantoren en zorgaanbieders komen hun wettelijke plicht  om cliënten te wijzen op hun recht op gratis onafhankelijke cliëntondersteuning vaak niet na. MEE trekt hierover aan de bel in een brief aan de Tweede Kamer, die morgen debatteert over de decentralisatie van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Wet landurige zorg (Wlz).

Uit de monitor ‘Zorg naar gemeenten’ van april jl. van de cliëntenorganisaties blijkt dat 83% van de burgers dat zich bij de gemeenten meldt met een hulpvraag niet geïnformeerd wordt over het recht in de Wmo op onafhankelijk cliëntondersteuning. De ervaring van MEE is dat dit sindsdien nauwelijks is verbeterd. ‘Onafhankelijke cliëntondersteuning is juist bedoeld om kwetsbare doelgroepen te ondersteunen in het formuleren van hun hulpvraag, in de toegang tot voorzieningen en in de versterking van hun zelfredzaamheid en participatie’, schrijft MEE in een brief aan de Tweede Kamer.

Voor cliëntondersteuning vanuit de Wlz ziet MEE vergelijkbare problemen: ‘Ondanks goede intenties, wijzen zorgkantoren en zorgaanbieders hun verzekerden en cliënten nog onvoldoende op hun recht op onafhankelijke cliëntondersteuning. Zorgaanbieders zijn veelal ook nog niet bekend met die wettelijke verplichting.’

In haar brief roept MEE de Tweede Kamer op te bevorderen dat op korte termijn alle Wmo- en Wlz-cliënten bekend zijn met hun recht op onafhankelijke cliëntondersteuning en weten waar ze deze kunnen vinden. Het naleven van deze wettelijke waarborgen kan niet vrijblijvend zijn. Daarom pleit MEE er voor dat alle gemeenten, zorgkantoren en zorgaanbieders actief bekend maken hoe zij hun cliënten over hun rechten informeren. Daarnaast pleit MEE voor een publiekscampagne.

Recht op gratis onafhankelijke cliëntondersteuning

In de Wmo is geregeld dat alle burgers gratis gebruik mogen maken van onafhankelijke cliëntondersteuning op alle levensgebieden. Bijvoorbeeld bij het keukentafelgesprek of  bij de aanvraag van een voorziening. Deze ondersteuning moet onafhankelijk, kosteloos en laagdrempelig  zijn en het belang van de cliënt is altijd het uitgangspunt. Gemeenten moeten hier actief op wijzen.

Ook mensen met een Wlz-indicatie hebben recht op gratis onafhankelijke cliëntondersteuning, bij bijvoorbeeld het kiezen van een passende zorgvorm of bij het opstellen van een zorgplan.  Zorgkantoren en zorgaanbieders zijn verplicht om hen daarop te wijzen. 

Meer informatie

Bron: MEE

 

Terug

PartnersHandicare Trapliften                  

Vind zorg, hulp en informatie


 

Een vermelding of gastartikel plaatsen op de site?
Bekijk de publicatiemogelijkheden

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorg & Vakantie
Ikzoekloopbaanbegeleiding.nl

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante