MEE, PCOB en Unie KBO slaan handen ineen voor betere ondersteuning van ouderen

28-09-2015 20:51

Welke hulp kan en wil ik ontvangen? Een vraag die, zeker voor thuiswonende ouderen, steeds belangrijker én lastiger te beantwoorden wordt. De inrichting, organisatie en facilitering van cliëntondersteuning aan ouderen kan beter, zo blijkt uit onderzoek. Om het belang van ouderen beter te kunnen dienen, gaan de professionele cliëntondersteuners van MEE en de vrijwillige ouderenadviseurs van PCOB en Unie KBO intensiever samenwerken. Hiertoe ondertekenden deze organisaties vanmiddag een samenwerkingsovereenkomst, tijdens de viering van de internationale week van de ouderen van Unie KBO en PCOB in Rijssen.

De samenwerkingsafspraken zijn bedoeld om plaatselijke MEE-organisaties en de plaatselijke afdelingen van de PCOB en Unie KBO te inspireren, te stimuleren en te ondersteunen om cliëntondersteuning op lokaal niveau samen vorm en inhoud te geven. In sommige gemeenten/regio’s betekent dit een eerste stap op weg naar samenwerking; in andere een intensivering van de samenwerking. Op die manier kan kennis en goede voorbeelden gedeeld worden en gezamenlijke voorlichting worden gegeven aan de eigen leden en achterban(nen).

Onafhankelijke cliëntondersteuning

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) geeft cliënten het recht op onafhankelijke cliëntondersteuning. Een verwijzing is daarvoor niet nodig en de ondersteuning is gratis voor de cliënt. De gemeenten dienen dit ook goed zichtbaar te maken voor hun burgers, wat nog niet in alle gemeenten het geval is. Samenwerking tussen de vrijwillige ouderenadviseurs van Unie KBO en PCOB en MEE-consulenten en het elkaar aanvullen en naar elkaar doorverwijzen is de meerwaarde van het samenwerkingsverbond. Dit draagt eraan bij dat ouderen en hun netwerk het beste geholpen worden, als zij gebruik willen maken van de Wet maatschappelijk ondersteuning.

Samenwerking vanuit ieders unieke meerwaarde

MEE-consulenten beschikken over gedegen kennis en expertise over kwetsbare mensen met een beperking en/of chronische ziekte en handelen. Zij werken levensbreed en hebben veel kennis over vraagstukken op het gebied van bijvoorbeeld zorg, relaties, inkomen en wonen. Zij richten zich op het versterken van de eigen kracht en het vergroten van de zelfredzaamheid. Samen met de cliënt worden de mogelijkheden van het netwerk bekeken en, indien mogelijk, benut. Een belangrijke meerwaarde van vrijwillige ouderenadvisering is dat ouderen de belangeloze ondersteuning door leeftijdsgenoten als laagdrempelig en vertrouwd ervaren. Ook heeft de vrijwillige ouderenadviseur doorgaans meer tijd beschikbaar. Evenals bij andere cliëntondersteuners is sprake van vertrouwen, staat de vrijwillige ouderenadviseur naast de hulpvrager, is onafhankelijk en laat de regie bij de hulpvrager zelf.

Ouderen hebben vaak de neiging zich terug te trekken. Door in de ondersteuning aandacht te besteden aan vragen rondom participatie, zingeving, het sociale netwerk en de woonomgeving kan vereenzaming, gezondheidsverlies, overbelasting en uiteindelijk zwaardere zorg- en ondersteuningsvragen voorkomen worden. Om te zorgen dat ouderen naar vermogen mee blijven doen, kan de formele ondersteuning van MEE en de informele ondersteuning via de ouderenbonden versterkend werken.

Bron: MEE

 

Terug

PartnersHandicare Trapliften                  

Vind zorg, hulp en informatie


 

Een vermelding of gastartikel plaatsen op de site?
Bekijk de publicatiemogelijkheden

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorg & Vakantie
Ikzoekloopbaanbegeleiding.nl

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante