MEE pleit voor betere positie onafhankelijke cliëntondersteuning bij Wlz

07-03-2016 15:28

Ruim een jaar na de invoering van de Wet langdurige zorg (Wlz) komen mensen met een Wlz-indicatie in de praktijk nog veel knelpunten tegen. Staatsecretaris Van Rijn erkent dit en ziet in onafhankelijke cliëntondersteuning een krachtig middel om die knelpunten aan te aanpakken. Daarvoor is het volgens MEE NL wel noodzakelijk dat de staatssecretaris actief stimuleert dat cliëntondersteuning de positie krijgt, die daarvoor nodig is. Dit schrijft de vereniging in een brief aan de Tweede Kamer.

Aanleiding voor de brief is de voortgangsrapportage over de transitie in de langdurige zorg ‘Waardig leven met trots’, die de staatssecretaris op 26 februari j.l. naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Veel knelpunten, die hierin staan beschreven, komen grotendeels overeen met de knelpunten die MEE tegenkomt bij de cliëntondersteuning aan mensen met een Wlz-indicatie. “Wat wij zien is dat de zorg nog te veel aanbodgericht is en dat cliënten vaak slecht geïnformeerd worden over hun positie en mogelijkheden, waardoor ze onvoldoende regie hebben bij de planning van hun zorg”, vertelt Mirjam Sterk, directeur van MEE NL. “Ook de verbinding tussen stelsels is nog niet goed geregeld. Zo treedt er regelmatig een breuk op in de zorg of begeleiding bij overgang Wmo naar Wlz en vice versa.” 

Onafhankelijke cliëntondersteuning is wettelijk recht

Zolang stelsels niet op elkaar aansluiten en de cliënt onvoldoende centraal staat, is cliëntondersteuning nodig om de positie van de cliënt te versterken. Om die reden is onafhankelijke cliëntondersteuning als wettelijk recht opgenomen in de Wlz. Maar volgens MEE is er meer nodig om onafhankelijke cliëntondersteuning optimaal in te zetten. In haar brief verzoekt de vereniging de Tweede Kamer om er bij de staatssecretaris op aan te dringen dat hij 

  • investeert in pilots met cliëntondersteuning;
  • bevestigt dat cliëntondersteuning in de Wlz levensbreed is;
  • Wlz-cliëntondersteuning ook beschikbaar stelt voor mensen die voor het eerst een Wlz-indicatie aanvragen;
  • zorgt voor voldoende financiële middelen voor de inzet van cliëntondersteuning.

MEE NL verwacht dat met deze maatregelen de positie van de onafhankelijke cliëntondersteuning bij Wlz wordt verbeterd.

Download hier de brief van MEE aan de Tweede Kamer inzake de positie van onafhankelijke cliëntondersteuning bij Wlz.

Meer informatie over cliëntondersteuning bij Wlz

Bron: MEE

 

Terug

Gratis nieuwsbr ief
Blijf op de hoogte van nieuws en ontwikkelingen met onze nieuwsbrief

E-mail
 

PartnersHandicare Trapliften                  

Ook een vermelding op de site?
Bekijk de diverse publicatiemogelijkheden

Vind zorg, hulp en informatie


 

De  Wat gevolgen van het Regeerakkoord voor de zorg?

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact 
Sitemap | Disclaimer

PR mogelijkheden
Promotiepakket
(Pers)berichten en events
Adverteren site en nieuwbrief

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorgvakantie

Samenwerkingspartners
JoHo | Het Coachhuis | Ik zoek loopbaanbegeleiding

Gratis Nieuwsbrief
Op de hoogte blijven van nieuws en ontwikkelingen in de wereld van zorg & hulp? Meld je aan

Volg Atlas van Zorg & Hulp
Twitter
Linked In
Facebook
Nieuwsbrief
RSS feed

 

© 2012 - 2016 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante