Meervoudig Ondersteund: filmpjes en checklists helpen ouders

16-04-2016 13:06

Het krijgen van een kind met een ernstige meervoudige beperking is enorm ingrijpend. Ouders van jonge kinderen die ernstig meervoudig beperkt zijn krijgen te maken met heftige emoties én moeten onverwacht en zonder enige kennis de zorg en ondersteuning van hun kind regelen. Met het programma Meervoudig Ondersteund biedt de BOSK hen nu een helpende hand. Vandaag worden tijdens een landelijke ontmoetingsdag 9 filmpjes en 8 checklists gepresenteerd.

Ouders moeten zich sterk genoeg voelen om de regie over de zorg in eigen hand te nemen, terwijl ze ook te maken hebben met hun eigen emoties, en de praktische en financiële impact ook dikwijls groot is. De BOSK, als vereniging voor mensen met een meervoudig complexe handicap, weet als geen ander hoe belangrijk het is dat je je als ouder gesteund weet in een fase van onzekerheid die niemand kan wegnemen. Juist dan is de ervaringskennis van andere ouders van grote waarde.

Ervaringskennis
Om die reden heeft de BOSK deze ervaringskennis van ouders samen met die van professionals ingezet en vertaald in twee handzame instrumenten; checklists en online films. Ouders hebben inhoudelijk bijgedragen aan de totstandkoming van deze producten. Hiermee is het echt een programma van ouders voor ouders. Deze filmpjes en checklists worden vandaag, tijdens de landelijke ontmoetingsdag voor ouders van een ernstig meervoudig beperkt kind, gepresenteerd en zijn te vinden op www.bosk.nl/meervoudigondersteund.

Negen thema’s
Meervoudig Ondersteund is uitgewerkt in negen thema’s: Gezin en verwerking / Ziekenhuizen / Behandeling en therapie / Communicatie en opvoeding / Ontwikkeling, opvang en onderwijs / Zorgen voor en over / Vrije tijd, vervoer en sociale kaart / Hulpmiddelen en voorzieningen / Wetten, regelgeving en vergoedingen. 

Filmpjes brengen gezinnen in beeld
Op www.bosk.nl/meervoudigondersteund staan negen filmpjes, die voor elk van de thema’s zijn gemaakt. In elk filmpje komt een ander gezin aan bod, waarbij de ernst van de aandoening bij de kinderen verschilt, juist ook omdat EMB/MCG (Ernstig Meervoudig Beperkt/Meervoudig Complex Gehandicapt) een erg breed begrip is, met veel diversiteit binnen het spectrum qua ontwikkeling. We willen hiermee kleine inkijkjes geven in het leven van deze gezinnen met een EMB/MCG kind, zodat andere ouders hier, naast informatie, ook kracht en inspiratie uit kunnen halen.

Praktische checklists
Daarnaast zijn er op de website www.bosk.nl/meervoudigondersteund acht zeer praktische checklists te vinden, waarmee we ouders helpen inzichtelijk te krijgen wat er geregeld moet worden. Ook bieden ze ondersteuning bij de voorbereiding op een gesprek in het ziekenhuis met een specialist, of bij het aanvragen van hulpmiddelen. Zo hopen we dat ouders zich zo goed mogelijk kunnen voorbereiden en zich bewust zijn van wat ze willen en nodig hebben in hun zoektocht. Deze checklists zijn als download beschikbaar op de website.

We hopen dat de filmpjes en checklists ouders ondersteuning kunnen bieden bij het maken van keuzes.

Later in het jaar komt verdere inhoudelijke informatie online beschikbaar, en worden er ouders aan andere ouders gekoppeld, om elkaar steun en een luisterend oor te bieden.

Het project  Meervoudig Ondersteund is mogelijk gemaakt door NSGK (Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind), VSBfonds, Revalidatiefonds, Johanna KinderFonds en Fonds NutsOhra.

 

Terug

PartnersHandicare Trapliften                  

Vind zorg, hulp en informatie


 

Een vermelding of gastartikel plaatsen op de site?
Bekijk de publicatiemogelijkheden

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorg & Vakantie
Ikzoekloopbaanbegeleiding.nl

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante