Meldactie AWBZ noopt tot actie Tweede Kamer

29-01-2013 10:06

Na enkele duizenden verzoeken om informatie en zo'n 500 concrete casussen concludeert ANBO opnieuw dat de verhoging van de eigen bijdrage voor zorg met verblijf een enorme impact heeft. Een grote groep ouderen moet fors meer betalen aan zorg. Dat komt door de hogere vermogensbijtelling, wat weer leidt tot een hogere eigen bijdrage voor de AWBZ. Mensen betaalden tot en met 2012 vier procent vermogensinkomensheffing, en vanaf deze maand twaalf procent. ANBO stelt vast dat in veel gevallen sprake is van een onevenredige verhoging van de eigen bijdrage, en pleit voor maatregelen.

Voorgestelde wijzigingen 

ANBO pleit voor het alsnog invoeren van een overgangsregeling, waarbij de vermogensinkomensbijtelling in kleine stappen naar het gewenst niveau wordt gebracht. Een heroverweging van een bijtelling van maar liefst twaalf procent blijft daarnaast noodzakelijk. ANBO zag vrij veel gevallen waarbij de eigen bijdrage hoger werd dan het netto inkomen. "In principe is het niet verkeerd om ouderen met vermogen iets meer te laten betalen, maar de vermogensbijtelling is in één klap veel hoger geworden", zo zei ANBO-directeur Liane den Haan vorige week in EO-programma De Vijfde Dag. Tenslotte pleit ANBO voor afwijkende regels voor mensen die wel fiscaal vermogen bezitten, maar (nog) geen liquide middelen ter beschikking hebben. Dit gaat bijvoorbeeld om mensen met een huis dat nog niet verkocht is.

Conclusies meldactie
  • De overheid heeft de belanghebbenden  - volgens uitvoeringsinstantie CAK gaat het om 70.000 mensen - niet gewaarschuwd voor de verhoging van de eigen bijdrage, en de gevolgen die dat heeft;
  • De meeste mensen zijn erg geschrokken van de beschikking van het CAK. Een groot aantal meldingen betreft een stijging naar de maximale eigen bijdrage van 2014 euro. Hiervoor is geen exorbitant vermogen nodig. Overwaarde of een WOZ-waarde van een onverkocht huis van ergens tussen de 170.000 en 180.000 euro is daarvoor al voldoende;
  • Er is geen rekening gehouden met mensen die weliswaar vermogen hebben, maar niet de beschikking hebben over liquide middelen. Voor veel mensen die in de afgelopen twee jaren in een AWBZ-instelling zijn opgenomen geldt dat zij een eigen woning hebben achtergelaten. Gelet op de situatie op de woningmarkt staan het grootste deel van deze woningen nog steeds te koop. Dat geld zit letterlijk in de stenen en is dus niet aan te wenden voor de betaling van de hogere eigen bijdrage. In mindere mate geldt dit probleem ook voor mensen met termijndeposito’s;
  • Mensen hebben niet tijdig maatregelen kunnen nemen. De eigen bijdrage 2013 is immers berekend met het verzamelinkomen over 2011. De stand van het vermogen per 1 januari 2011 geldt. Om tijdig om de nieuwe situatie te kunnen inspelen, had men vóór 1 januari 2011 maatregelen moeten nemen. Het voorstel van een vermogensinkomensbijtelling is ná deze datum voorgelegd.
  • Er is nog steeds onduidelijkheid of de mensen die door de vermogensinkomensbijtelling worden getroffen de zak- en kleedgeldgrens mogen inroepen.
Fouten gegevensuitwisseling CAK/ Belastingdienst

ANBO concludeerde op basis van de meldactie ook dat er waarschijnlijk fouten zaten in de beschikking van het CAK. Het vermoeden bestaat dat de fouten voortkomen uit de gegevensuitwisseling tussen Belastingdienst en het CAK. De Belastingdienst heeft in bepaalde gevallen ál het vermogen doorgegeven voor de berekening van de eigen bijdrage, in plaats van alleen het Box 3-vermogen. In Box 3 zit het belast vermogen: het vermogen minus de vrijstelling van minimaal 20.000 euro. Om hoeveel fouten het gaat kan ANBO niet zeggen, maar aangezien het om geautomatiseerde processen gaat, zullen meer mensen er last van hebben dan alleen diegenen die zich gemeld hebben. Goed narekenen en desnoods bezwaar maken blijft het devies.

Solidariteit staat onder druk

Los van de korte termijn, is dit plan ook op de lange termijn verkeerd. "Bij een eigen bijdrage van 2.100 euro per maand is particulier georganiseerde zorg een reëel alternatief. Mensen kunnen voor dat geld namelijk ook zelfstandig thuis wonen en zorg inkopen. Dat betekent dat er op termijn een tweedeling zal komen. Uiteindelijk zullen alleen mensen die financieel niet in staat zijn om de zorg zelf in te kopen van instellingszorg gebruik gaan maken. In onze optiek moeten wij dan over armenzorg spreken," aldus Den Haan in de brief naar de Tweede Kamer.

Tweede Kamer

De conclusies van ANBO, met daarin een aantal geanonimiseerde casussen, gaan vandaag naar de Tweede Kamer. Dinsdag moet staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid naar de Tweede Kamer om zich te verantwoorden.

Bron: ANBO

Terug

PartnersHandicare Trapliften                  

Vind zorg, hulp en informatie


 

Een vermelding of gastartikel plaatsen op de site?
Bekijk de publicatiemogelijkheden

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorg & Vakantie
Ikzoekloopbaanbegeleiding.nl

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante