Merkbare verbetering samenwerking in huisartsenzorg

05-10-2015 22:37

n het voorjaar van 2015 deed het Actiecomité Het Roer Moet Om een oproep tot verbetering van de samenwerking in de huisartsenzorg. Afgelopen zomer hebben de betrokken partijen (LHV, InEen, NHG, VPH, NPCF, verzekeraars, toezichthouders en VWS) hierover gesprekken gevoerd. Dit heeft geleid tot een plan dat minister Edith Schippers (Volksgezondheid) vandaag naar de Tweede Kamer heeft gezonden.

Het plan bestaat uit 3 onderdelen:

  • Aanpak bureaucratie en administratieve lasten
  • Samenwerking en gelijkwaardigheid
  • Kwaliteit

Aanpak bureaucratie en administratieve lasten

Concrete resultaten in het plan zijn onder andere het vervallen van formulieren bij het voorschrijven van medicatie om te stoppen met roken, verbandmiddelen en dieetvoeding. Een recept is voortaan voldoende. Ook verdwijnen onnodige dubbele verwijzingen en machtigingen, bijvoorbeeld in het voorschrijven van incontinentiemateriaal. De nieuwe werkwijze wordt per 1 januari 2016 ingevoerd. Deze en andere maatregelen leiden tot een flinke en merkbare vermindering van de regeldruk voor huisartsen en voorkomen dat er nieuwe onnodige lasten ontstaan.

Samenwerking en gelijkwaardigheid

Huisartsen moeten ruimte ervaren om te kunnen samenwerken om goede zorg voor de patiënt en verzekerde tot stand te brengen. Onlangs heeft de ACM haar nieuwe uitgangspunten voor het toezicht op de eerstelijnszorg gepresenteerd. Hierin staat dat zolang zorgaanbieders in de eerste lijn, patiënten (of hun vertegenwoordigers) en zorgverzekeraars er gezamenlijk uitkomen, de samenwerking in het belang van de patiënt en de verzekerde is en er geen aanleiding is om aan te nemen dat een samenwerking schadelijk uitpakt. Minister Schippers moedigt huisartsen daarom aan om gezamenlijke initiatieven te nemen in het belang van de patiënt en hierover afspraken te maken met verzekeraars. Daarnaast gaan verzekeraars en huisartsen met elkaar in overleg over het contract waardoor van het gevoel te moeten ‘tekenen bij het kruisje’ in de toekomst geen sprake meer zou moeten zijn.

Kwaliteit

Nationaal en internationaal wordt de kwaliteit van de Nederlandse huisartsenzorg geroemd. Toch zijn er nog verbeteringen in het kwaliteitsbeleid mogelijk, bijvoorbeeld in beter inzicht in kwaliteit en tegelijkertijd het terugdringen van onnodige administratieve lasten. Zo wordt de registratielast bij chronische aandoeningen verminderd en wordt er gezamenlijk een methode ontwikkeld voor het meten en evalueren van patiëntervaringen. De komende tijd wordt verder gewerkt om tot een nieuw kwaliteitssysteem te komen.

Hersteld vertrouwen

De gesprekken en het gezamenlijke plan hebben geleid tot herstel van vertrouwen. Dit is belangrijk om de samenwerking van de grond te laten komen in het belang van goede huisartsenzorg.

Documenten

Bron: Rijksoverheid

 

 

Terug

PartnersHandicare Trapliften                  

Vind zorg, hulp en informatie


 

Een vermelding of gastartikel plaatsen op de site?
Bekijk de publicatiemogelijkheden

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorg & Vakantie
Ikzoekloopbaanbegeleiding.nl

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante