Mezzo: Belastingplan en kostendelersnorm belemmeren mantelzorgers

29-10-2015 09:40

Het huidige belastingplan en de kostendelersnorm belemmeren mantelzorgers financieel ernstig bij de zorg voor elkaar. Dat kan anders! Daarom vraagt Mezzo aandacht voor de financiële positie van mantelzorgers aan de Tweede Kamer. Vandaag begint de behandeling van het belastingplan 2016.

Heffingskorting eenverdienende mantelzorgers

Uit onderzoek van Maurice de Hond blijkt dat een kwart van de eenverdieners zorgt voor een gehandicapte of chronisch zieke partner. Deze mantelzorgers betalen veel meer inkomstenbelasting dan tweeverdieners, zonder dat zij zelf de keuze kunnen maken om te gaan werken.

Mezzo heeft er begrip voor dat er in het belastingstelsel een prikkel zit om werken te stimuleren. Mezzo is ook van mening dat de combinatie mantelzorg en arbeid gestimuleerd en ondersteund moet worden.

Er zijn echter situaties waarin dit - vanwege mantelzorgtaken - niet (langer) haalbaar is. In deze gevallen zou men als eenverdienend gezin belastingtechnisch niet benadeeld moeten worden.

Er wordt een steeds groter beroep gedaan op burgers om meer voor elkaar te zorgen. Mezzo is van mening dat het tegenstrijdig is dat de overheid burgers vraagt meer mantelzorg te verlenen, maar dit tegelijktijdig fiscaal straft.

Onze oproep is dan ook om hier een correctie in aan te brengen door de heffingskortingen aan te passen ten gunste van de eenverdienende mantelzorgers.

Schaf de kostendelersnorm af

Mezzo pleit er al langer voor dat de dat de kostendelersnorm wordt afgeschaft. Deze leidt tot onnodige schrijnende situaties, waarin mantelzorgers (financieel) ernstig belemmerd worden voor elkaar te zorgen. Daarmee staat deze maatregel haaks op de doelstelling van deze regering: meer zorgen voor elkaar.

Vorige maand vroeg Mezzo samen met een aantal andere organisaties ook specifiek aandacht voor de negatieve gevolgen van de kostendelersnorm. Kostendelersnorm leidt tot schrijnende situaties

Mede naar aanleiding daarvan hebben de samenwerkende cliëntenorganisaties COMO-G4 en Werkplaats MO een brandbrief geschreven.

Mezzo volgt het debat over het belastingplan 2016, startend vanaf maandag 26 oktober, op de voet.

Meer informatie

Mantelzorgers gaan ver ook financieel (Nationaal Mantelzorgpanel)

Bron: Mezzo

 

 

Terug

PartnersHandicare Trapliften                  

Vind zorg, hulp en informatie


 

Een vermelding of gastartikel plaatsen op de site?
Bekijk de publicatiemogelijkheden

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorg & Vakantie
Ikzoekloopbaanbegeleiding.nl

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante