Mezzo: Gemeenten nodigen mantelzorgers niet uit

04-08-2015 14:50

85% van de mantelzorgers kreeg geen uitnodiging van de gemeente voor het keukentafelgesprek, over nieuw zorgaanbod voor hun naaste. Dat blijkt uit de meest recente cliëntenmonitor van Aandacht voor Iedereen.

Bijna de helft van de zorgvragers (43%) heeft echter wel een gesprek gehad. Het aantal mantelzorgers dat uitgenodigd wordt voor het keukentafelgesprek, is daarmee veel lager dan het aantal zorgvragers dat het gesprek voert met de gemeente. Mezzo vindt dit zeer betreurenswaardig.

Wensen en behoeften

Daar komt bij dat nog eens een derde van de mantelzorgers aangeeft, dat bij de totstandkoming van het nieuwe zorgaanbod, geen rekening is gehouden met hun wensen en behoeften. 40% van de mantelzorgers geeft zelfs aan, zich zwaarder belast te voelen door het nieuwe aanbod. Dit kan niet de bedoeling van de hervorming van de zorg zijn.

Betrekken van mantelzorgers

Het betrekken van de mantelzorger bij het onderzoek naar een ondersteuningsvraag is van groot belang. En is daarom ook als gemeentelijke taak vastgelegd in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 (Wmo 2015).

Gezonder zorgen

Pas wanneer mensen kunnen zorgen, op een manier die bij hun eigen leven past, houden ze het vol. Alleen dan kunnen ze blijven werken, naar school gaan en hun eigen huishouden draaiende. Wie hierin ondersteund wordt, zal langer, beter en gezonder voor een ander kunnen zorgen.

Het is dan ook in het belang van de mantelzorger, de cliënt én de gemeente om zowel de bijdrage van de mantelzorger in de zorg, als datgene wat de mantelzorger hiervoor nodig heeft te bespreken.

Gemeenten

Mezzo roept de Vereniging van Nederlandse Gemeenten op, bij hun gemeenten aandacht te vragen voor deze lacune in de uitvoering. Zelf zal Mezzo dit najaar bij gemeenten langs gaan, om hen te ondersteunen bij het betrekken van de mantelzorger bij het keukentafelgesprek.

Meer informatie

 

Bron: Mezzo

 

 

 

Terug

PartnersHandicare Trapliften                  

Vind zorg, hulp en informatie


 

Een vermelding of gastartikel plaatsen op de site?
Bekijk de publicatiemogelijkheden

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorgvakantie

Sitemap | Disclaimer
Privacy beleid (AVG)

 

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante