Mezzo: Niet méér voor elkaar zorgen, maar gezonder voor elkaar zorgen

13-06-2012 11:58

Het maatschappelijke debat over hoe we de ouderenzorg goedkoper en slimmer organiseren zónder kwaliteitsverlies is in volle gang. De inzet is een grotere bijdrage van mantelzorgers en vrijwilligers in de zorg. In plaats van de mantelzorger te overvragen kunnen we onze toekomstvisie beter richten op gezonder voor elkaar zorgen, aldus Mezzo.

80% van de mantelzorgers voert huishoudelijke en/of zorgtaken uit in het verpleeg- of verzorgingshuis van hun naaste. Ruim 40% doet dit zelfs dagelijks. Dit blijkt uit een meldactie van Mezzo.

Al langer was bekend dat 80% van de zorg thuis onbetaald wordt gegeven.

'Het is niet realistisch te denken dat nog meer inzet van mantelzorgers in de ouderenzorg mogelijk is', aldus Roos Verheggen, waarnemend directeur van Mezzo.

 

Morele druk

95% van de mantelzorgers is bang dat zij in de toekomst de gaten moeten opvullen die ontstaan door verdere bezuinigingen en personele krapte in de zorg. Bijna 60% ondervindt dit nu al aan den lijve, blijkt uit het Nationaal mantelzorgpanel van Mezzo.

En hoewel zij dit eigenlijk niet willen, voelen zij een sterke morele druk om toch nog meer te doen, omdat hun naaste anders zorg tekort komt. Zij zullen zo lang mogelijk de beste zorg blijven bieden, ook als dit ten koste gaat van de eigen gezondheid. Volgens de laatste cijfers zijn 450.000 mantelzorgers overbelast.

 

Investeren in gezondheid

Mezzo pleit ervoor om het risico op overbelasting terug te dringen door de mantelzorger niet te overvragen, maar juist te investeren in de gezondheid van de mantelzorger.

Ook de Raad voor de Volksgezondheid & Zorg (RVZ) concludeert in 'Redzaam ouder' dat het risico op overbelasting van mantelzorgers alleen maar groter wordt.

Met de RVZ vindt Mezzo dat betere 'voorzorgsmaatregelen' nodig zijn, zoals:

  • tijdige ondersteuning en respijt
  • het eerder in beeld krijgen van mantelzorgers door de professionele zorg
  • betere onderlinge afstemming tussen de professionele zorg en de mantelzorger
 
Op eigen wijze

Naast deze maatregelen vindt Mezzo dat iedereen op eigen wijze voor een ander moet kunnen zorgen. Zonder zich verplicht te voelen omdat goede zorg anders niet is gegarandeerd.

 

Bron: Mezzo

 

Terug

Geef je reactie op dit artikel

Geen commentaar gevonden.

Nieuw bericht

PartnersHandicare Trapliften                  

Vind zorg, hulp en informatie


 

Een vermelding of gastartikel plaatsen op de site?
Bekijk de publicatiemogelijkheden

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorg & Vakantie
Ikzoekloopbaanbegeleiding.nl

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante