Mezzo: Participatiesamenleving kost burger geld

12-09-2014 14:15

Mantelzorgers die zich gedwongen voelen om minder te gaan werken zodat zij méér voor hun naaste kunnen zorgen, maken een enorme inkomensval. Mensen met een modaal inkomen gaan er ruim €1.100,-  per maand op achteruit, berekende het Nibud in opdracht van Mezzo.

Niet eerder werd met cijfers onderbouwd dat mantelzorgers financieel klem zitten door het grote beroep dat op hen wordt gedaan. De financiële consequenties zijn in de berekende situaties het grootst voor mantelzorgers die in de knel zitten tussen baan, gezin en zorg voor ouders. Zij moeten méér voor hun naasten zorgen. En zullen dit doordat de toegang tot het verpleeghuis wordt beperkt ook langer moeten volhouden. Wanneer zij minder gaan werken of zelfs te stoppen met werken, zijn de financiële gevolgen niet meer te overzien. Niet alleen het wegvallen van het inkomen maar ook reiskosten, het wegvallen van de kinderopvangtoeslag en het afschaffen van het mantelzorgcompliment kunnen leiden tot een totaal verlies van €1.176,- euro per maand voor mensen met een modaal inkomen.

Ongezonde mantelzorg

Liesbeth Hoogendijk, directeur Mezzo: ‘Er ontstaat een ongezonde situatie wanneer een mantelzorger onder morele druk minder moet gaan werken. Op zo’n moment dreigt  overbelasting. Dit onderzoek laat zien dat minder werken of stoppen met werken niet de oplossing is van het probleem, maar het probleem juist vergroot. Vanaf 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de ondersteuning van mantelzorgers. Zij kunnen deze emotionele en financiële vicieuze cirkel van mantelzorgers doorbreken door mantelzorgers in een eerder stadium te ondersteunen en niet pas als het water hun aan de lippen staat. Juist wanneer er in een vroeg stadium professionele zorg wordt ingezet kunnen mantelzorgers blijven werken én langdurig zorgen. Op de lange termijn is dat de meest gezonde situatie voor alle betrokken partijen.’

Het rapport

Het rapport geeft inzicht in de inkomenseffecten van een niet-mantelzorsituatie naar een mantelzorgsituatie én de inkomenseffecten van de beleids- en wetswijzigingen in die vanaf 2015 in werking zullen treden. Het Nibud berekende ook de financiële situatie van een gepensioneerd echtpaar waarvan één partner naar een verpleeghuis gaat en van een alleenstaande vader met AOW met een meerderjarig kind in de Wajong. Ook voor hen is het inkomensverlies respectievelijk €485,- en €667,- per maand. Herkent u zich in de resultaten en conclusies van dit onderzoek? Dan lezen wij uw ervaringsverhaal graag op www.meldpuntmantelzorg.nl

 

Bron: Mezzo

 

 

Terug

PartnersHandicare Trapliften                  

Vind zorg, hulp en informatie


 

Een vermelding of gastartikel plaatsen op de site?
Bekijk de publicatiemogelijkheden

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorg & Vakantie
Ikzoekloopbaanbegeleiding.nl

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante