Miljoen mensen verandert van zorgverzekeraar

08-01-2015 15:57

Dit jaar hebben meer dan een miljoen mensen de overstap naar een andere zorgverzekeraar gemaakt. Volgens gegevens van Zorgverzekeraars Nederland ligt het huidige percentage overstappers nu op 6.5%. Dat is hoger dan het voorlopige cijfer van vorig jaar. Waar de nieuwe verzekerden naar toe gegaan zijn, wordt pas op 1 februari duidelijk. Een grote meerderheid van de verzekerden blijft trouw aan de eigen zorgverzekeraar.

Sinds 2006 is het einde van ieder kalenderjaar de periode dat mensen van zorgverzekeraar kunnen veranderen. Dit jaar viel die periode samen met een aantal opvallende kwesties. In de eerste plaats wees de Eerste Kamer een wetsvoorstel af van minister Schippers, waarmee zorgverzekeraars de vrije artsenkeuze verder zouden kunnen beperken. Dit stuitte op veel verzet van mensen en organisaties die vrezen dat de zorgverzekeraars hiermee teveel macht zouden krijgen.

 

Verzekeraar De Friesland

In Friesland zorgde het faillissement van het Dokkumer ziekenhuis verzekeraar voor opschudding. In de regio is argwaan tegen verzekeraar De Friesland, die door veel bewoners van de regio medeverantwoordelijk wordt gehouden voor het faillissement. De Friesland verloor zo’n tweeduizend verzekerden aan DSW, die in het verleden had aangegeven dat zij zou willen investeren in het ziekenhuis.

 

Conflict VGZ en huisarten

Op dit moment is er nog een conflict tussen verzekeraar VGZ en een grote groep van zo’n 500 huisartsen. De huisartsen vinden de vergoeding die VGZ voorstelt voor een aantal behandelingen te laag en hebben geweigerd het contract met VGZ te tekenen. Voor enkele kleine chirurgische ingrepen  worden de patiënten van deze groep huisartsen nu doorgestuurd naar het (duurdere) ziekenhuis.

 

Kwaliteit van zorg

De Zorgverzekeringswet is in 2006 ingevoerd met de achterliggende gedachte dat concurrentie tussen zorgverzekeraars de kwaliteit van de zorg ten goede zou komen. Verzekerden kregen daarmee de mogelijkheid een zorgverzekeraar te kiezen die het best voor die kwaliteit garant zou staan. Gebleken is dat de keuze tot nu toe echter vooral bepaald werd door de prijsverschillen tussen de premies van de verzekeraars.

Met bovenstaande kwesties lijkt het duidelijk te worden dat de inhoudelijke rol die zorgverzekeraars gaan spelen tussen patiënt en behandelaar meer aandacht krijgt en in sommige gevallen bepalend wordt voor de keuze voor een andere verzekeraar.

 

Bron: Zorgbelang Nederland

 

 

Terug

PartnersHandicare Trapliften                  

Vind zorg, hulp en informatie


 

Een vermelding of gastartikel plaatsen op de site?
Bekijk de publicatiemogelijkheden

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorg & Vakantie
Ikzoekloopbaanbegeleiding.nl

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante