Miljoen patiënten bieden Tweede Kamer manifest aan

17-10-2013 14:52

Namens meer dan 1.000.000 patiënten boden 50 landelijke patiëntenorganisaties boden Tweede Kamer het manifest ‘Een meedenkende patiënt is een goedkope(re) patiënt’ aan. De organisaties, waaronder de Nierpatiënten Nederland, de Borstkankervereniging , de MS Vereniging en de Schildklier Organisaties, waarschuwen voor de steeds kleiner wordende rol die patiëntenorganisaties kunnen spelen en de gevolgen die dit heeft voor de kwaliteit van en kosten in de zorg.

 

Patiënten verlangen meer zeggenschap over hun zorg

In juni van dit jaar constateerde de Raad voor de Volksgezondheid dat de “participatie van de patiënt ‘in de spreekkamer’ nog moeizaam van de grond komt, terwijl patiënten graag meer en actiever willen (kunnen) participeren in hun behandeling”. Tegelijkertijd zien vooral de kleine en middelgrote aandoening specifieke patiëntenorganisaties dat door bezuinigingen hun mogelijkheden om patiënten op een effectieve manier te vertegenwoordigen richting zorgaanbieder(s), overheid en zorgverzekeraars steeds moeilijker wordt.

 

Hans Bart, directeur van de NVN: “Dit wordt een steeds groter probleem. Het kabinet heeft de mond vol van de rol van de patiënt, terwijl wij in de praktijk zien dat kleine en middelgrote aandoeningspecifieke patiëntorganisaties hun beoogde rol nog maar nauwelijks kunnen waarmaken. Juist deze organisaties kunnen met hun kennis en ervaring over specifieke patiëntgroepen een wezenlijke bijdrage leveren aan de kwaliteit en efficiëntie van het zorgproces. De focus in de zorg ligt op dit moment primair op bezuinigingen. Wie echter investeert in kwaliteit van de zorg, bespaart uiteindelijk op de kosten in die zorg.”

 

Oplossingen

In het manifest reiken de patiëntenorganisaties de politiek oplossingen aan om de betrokkenheid van de patiënt op lange termijn te kunnen garanderen en te versterken. In het bijzonder pleiten de organisaties voor het realiseren van de nodige randvoorwaarden om hun rol te kunnen nemen. Bijvoorbeeld bij het Kwaliteitsinstituut voor de Zorg (KZ), dat een belangrijke rol speelt bij de ontwikkeling en het onderhoud van richtlijnen, zorgstandaarden, etc. Daarnaast gaat het ook om de inbreng van patiëntenorganisaties bij de beoordelingen van medicijnen, medische hulpmiddelen en de zorginkoop door zorgverzekeraars.

 

De organisaties vragen niet zomaar een zak met geld, maar wel om betrokkenheid vanaf het begin. Zij vragen hanteerbare tijdspaden en een reële vergoeding om niet alleen hun inzet mogelijk te maken, maar ook om hun achterban en deskundigen te kunnen raadplegen. De rol die nu met de mond en in geschriften wordt toegekend aan patiënten(organisaties) moet ook in praktijk mogelijk worden gemaakt.

 

Bron: Leefwijzer / CG-Raad

Terug

PartnersHandicare Trapliften                  

Vind zorg, hulp en informatie


 

Een vermelding of gastartikel plaatsen op de site?
Bekijk de publicatiemogelijkheden

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorg & Vakantie
Ikzoekloopbaanbegeleiding.nl

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante