Minister belooft groot onderzoek ‘zorgfraude’

26-05-2013 13:37

Minister Schippers van VWS heeft donderdagmiddag in het Kamerdebat over fraude met zorggelden toegezegd dat er een grootschalig onderzoek komt. Begin 2014 moet er zicht zijn op de totale omvang van oneigenlijk premiegebruik en fraude in de zorg.

Het onderzoek zal worden uitgevoerd door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en reikt verder dan ziekenhuiszorg; ook de langdurige zorg en ggz worden onder de loep genomen. Daarnaast zal de Tweede Kamer ieder half jaar geïnformeerd worden over de voortgang van het onderzoek. Daarmee wil Schippers op eventuele toekomstige kritiek als zou ze informatie over de omvang van de fraude achter houden voor zijn.


Opsporing
Het kabinet heeft ook toegezegd dat de opsporingsdiensten scherper zullen reageren op signalen mogelijke fraude in de zorg. Volgens staatssecretaris Frans Weekers (Financiën) heeft de Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD) op zich voldoende mensen om fraude in de zorg op te sporen en aan te pakken. Waar nodig zal de FIOD er een tandje bij zetten, beloofde Weekers. Volgens minister Ivo Opstelten (Justitie) is er het afgelopen jaar al meer tijd uitgetrokken voor "witte jassencriminaliteit’’. Op verzoek van het CDA zoekt hij uit hoeveel zaken er zijn geweest sinds 2011.


Motie van wantrouwen
De toezeggingen van het kabinet waren voor oppositiepartij PVV onvoldoende om het vertrouwen in minister Schippers te behouden. Volgens PVV-Kamerlid Klever is Schippers de afgelopen jaren "geen stap verder gekomen in de aanpak van de zorgfraude". Volgens de PVV'er is dat onvoorstelbaar: "Ze heeft de omvang van de fraude volkomen onderschat." Een motie van wantrouwen van de PVV kreeg alleen steun van de SP.

Terug

PartnersHandicare Trapliften                  

Vind zorg, hulp en informatie


 

Een vermelding of gastartikel plaatsen op de site?
Bekijk de publicatiemogelijkheden

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorg & Vakantie
Ikzoekloopbaanbegeleiding.nl

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante