Ministerie VWS start in september voorlichtingscampagne voor cliënten

02-08-2014 19:35

In de zorg gaat er veel veranderen. Zorg die nu in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) geregeld is, gaat over naar 3 wetten: de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Zorgverzekeringswet (Zvw) en het wetsvoorstel Wet voor langdurige zorg (Wlz).

2015 is een overgangsjaar. Er gelden speciale regels om de overgang van de AWBZ naar gemeente of zorgverzekeraar zo soepel mogelijk te laten verlopen. Dit alles roept veel vragen op. Veel is nog onduidelijk. De komende maanden zal er meer duidelijkheid komen.

 

Helpdesk en website ministerie

Per september start het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) met een landelijke voorlichtingscampagne over de veranderingen in de langdurige zorg. Op dit moment (juli 2014) ontwikkelt het ministerie de website Hoeverandertmijnzorg.nl. Deze website is voor iedereen die nu AWBZ-zorg heeft en zal per 1 september 2014 online zijn. Op basis van uw huidige indicatie kunt u op die website nagaan wat er voor u verandert. Hierna zal het zorgkantoor, uw gemeente of uw zorgverzekeraar u laten weten wat deze veranderingen per 1 januari 2015 voor u persoonlijk betekenen.

Vanaf 1 september 2014 opent het ministerie van VWS een helpdesk waar iedereen met vragen over de veranderingen in de zorg terecht kan. Deze helpdesk kan antwoord geven op algemene vragen van cliënten. Bij uw gemeente kunt u in het najaar terecht met vragen over uw situatie. Bij uw zorgverzekeraar kan dat vanaf oktober 2014.

 

Aandacht voor iedereen

Het programma Aandacht voor iedereen versterkt Wmo-raden en lokale en regionale belangenorganisaties, cliëntenraden AWBZ en Wwb-cliëntenraden door informatie en advies van de landelijke patiënten-, gehandicapten- en ouderenorganisaties en de koepel van Wmo-raden.

Looptijd: vanaf 2012
Vanuit: CG-Raad, CSO, Koepel Wmo-raden, LPGGz, Mezzo, NPCF, Oogvereniging, Per Saldo, Platform VG en Zorgbelang Nederland

Meer informatie op de website van Aandacht voor iedereen, of neem contact op met het programmasecretariaat via e-mail of per telefoon: 030 291 66 22.

 

In voor burgers

Om de hervormingen in de langdurige zorg tot een succes te maken is het nodig dat mensen de regie over hun eigen leven voeren en zelfredzaam zijn. Het nieuwe programma 'In voor burgers' helpt mensen met een zorg- en ondersteuningsvraag en hun mantelzorgers bij het realiseren hiervan.
Er zullen ontmoetingen en dialoog georganiseerd worden tussen mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben, ondersteuning bieden (mantelzorgers, buren vrijwilligers) en de andere partijen die daarbij  betrokken zijn, zoals de gemeenten.

Looptijd: van 2014 tot en met 2018
Vanuit: Ieder(in), CSO, LOC Zeggenschap in zorg, Landelijk Platform GGz, Mezzo, NPCF, Per Saldo en het ministerie van VWS.

Meer informatie op de website van In voor burgers.

 

Bron: Hervorming langdurige zorg

 

 

Terug

PartnersHandicare Trapliften                  

Vind zorg, hulp en informatie


 

Een vermelding of gastartikel plaatsen op de site?
Bekijk de publicatiemogelijkheden

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorg & Vakantie
Ikzoekloopbaanbegeleiding.nl

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante