Ministeriële regeling Jeugdwet in werking getreden

29-08-2016 11:07

Welke persoonsgegevens mogen jeugdhulpverleners en gemeenten uitwisselen? Gegevensuitwisseling heeft nu een wettelijke grondslag in de wijziging van de Regeling Jeugdwet. Gegevensverwerking voor bekostiging, controle, privacy en fraudebestrijding is hiermee wettelijk geregeld.

De ministeriële regeling bepaalt welke persoonsgegevens van de jeugdige bij de declaratie van verleende diensten verstrekt mogen worden, en voor welke doelen de gemeenten deze gegevens mogen verwerken. Daarnaast bepaalt de regeling hoe gemeenten materiële controles en fraude-onderzoek verrichten.

Voortraject

Het College bescherming persoonsgegevens adviseerde om in de Jeugdwet een regeling op te nemen die specifiek ziet op het verstrekken door jeugdhulpverleners/aanbieders van persoonsgegevens aan gemeenten, voor de financiële afwikkeling en controle van declaraties. Dit leidde tot opname - via de Verzamelwet VWS 2016 - van een artikel 7.4.0 in de Jeugdwet. Bij ministeriële regeling wordt dit uitgewerkt. 

De ministeriële regeling bevat regels over de formele controle van declaraties, het betalen daarvan, het verrichten van materiële controle en het doen van fraude-onderzoek. Tot nog toe gold een tijdelijke ministeriële regeling, die nu dus definitief wordt. 

Sociale (wijk)teams 

Cliëntorganisaties en aanbieders hebben nog vragen over het uitwisselen van persoonsgegevens voor toeleiding, advisering en inzet van een jeugdhulpvoorziening. Bijvoorbeeld welke gegevens sociale teams of wijkteams aan gemeenten mogen verstrekken. Het Rijk heeft het voornemen om dergelijke regels alsnog te stellen, nadat een bestendige uitvoeringspraktijk tot stand is gekomen. 

Meer informatie

In de ministerële regeling leest u een uitgebreide, informatieve toelichting.  

 

Bron: VNG

 

Terug

PartnersHandicare Trapliften                  

Vind zorg, hulp en informatie


 

Een vermelding of gastartikel plaatsen op de site?
Bekijk de publicatiemogelijkheden

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorg & Vakantie
Ikzoekloopbaanbegeleiding.nl

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante