Navigator ondersteunt jongeren met een beperking richting betaald werk

30-06-2014 13:52

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Participatiewet, die per 1 januari 2015 in gaat. Zij worden daarmee verantwoordelijk voor alle werkzoekenden, ook voor jongeren met een beperking die van school komen en aan het werk willen. Het project Navigator dat MEE Drenthe heeft ontwikkeld om deze jongeren aan werk te helpen en te houden, sluit daar naadloos op aan. Over dit project is een film gemaakt die het succes van de aanpak helder in beeld brengt.

De werkwijze: jongeren krijgen een navigator van MEE toegewezen. Het gaat hierbij om jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt en een groot risico op uitval. Deze navigator is een soort routeplanner richting werk, de jongere bepaalt waar hij heen wil. De navigator stippelt samen met de jongere, ouders en school een route uit naar werk. Wegversperringen die de jongere onderweg tegenkomt, kunnen voor een omleiding zorgen, maar het einddoel blijft betaald werk.

De navigator ondersteunt de jongere en zijn netwerk proactief in de stappen die moeten worden genomen richting betaald werk. Een leer/werktraject of stage kan een van deze stappen zijn. De navigator begeleidt deze jongere voor langere tijd en vormt de verbindende schakel tussen de gemeente, UWV, school, ouders, re-integratie, hulpverleners en werkgevers. Knelpunten op alle leefgebieden (geldzaken, woon/thuissituatie, vervoer, vrienden/relaties, de beperking etc.) neemt de navigator mee. Problemen in bijvoorbeeld de thuissituatie neemt de navigator mee, zodat die geen belemmering kunnen vormen voor de inzet op de werkvloer. De navigator kijkt naar al deze aspecten en zoekt, samen met betrokkenen naar de mogelijkheden om deze belemmeringen weg te nemen.

De jongeren blijven tot hun 27ste bij de navigator in beeld, ook als ze van school zijn en een baan hebben gevonden. Het gaat om een langdurig traject bestaande uit korte interventies die vooral op overgangsmomenten worden ingezet. Navigator wordt een voorziening die een continuïteit is in het leven van de jongeren. Het resultaat is toenemende arbeidsparticipatie en een afnemend beroep op zorg en uitkeringen, precies wat de Participatiewet beoogt.
Navigator werkt met veel partijen samen zoals gemeenten,  Werkplein Baanzicht, UWV WERKbedrijf, MKB, VNO/NCW, Praktijkscholen, cluster 3 en 4-scholen, ProREC en het bedrijfsleven.

Wegens het succes van deze pilot zijn ook andere regio’s bezig met de implementatie van Navigator, zoals Flevoland, Overijssel, Utrecht, Gouda, Twente en deels in Gelderland.

Benieuwd naar wat Navigator voor uw gemeente kan betekenen? En wat het de jongeren en werkgevers oplevert? Bekijk hier de video.

Bent u als school benieuwd naar wat Navigator kan betekenen? Bekijk hier de video voor scholen.

 

Bron: MEE

 

 

Terug

PartnersHandicare Trapliften                  

Vind zorg, hulp en informatie


 

Een vermelding of gastartikel plaatsen op de site?
Bekijk de publicatiemogelijkheden

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorg & Vakantie
Ikzoekloopbaanbegeleiding.nl

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante