Niet meer mensen met gezondheidsbeperking aan het werk

30-08-2012 11:41

Gedeeltelijk arbeidsongeschikten komen nog steeds moeilijk aan een baan. En als ze een baan vinden, loont het vaak niet. Dit zijn belangrijke conclusies uit de trendrapportage 'Belemmerd aan het werk' van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Het rapport bevestigt het standpunt van de CG-Raad dat ondersteuning en aanpassingen op de werkplek gegarandeerd moeten blijven.

Uit de rapportage blijkt dat ondanks activerend arbeidsmarktbeleid het niet lukt meer mensen met gezondheidsbeperkingen aan het werk te krijgen. Het rapport maakt duidelijk dat ondersteuning en aanpassingen op de werkplek noodzakelijk blijven. Bezuinigingen op dit soort voorzieningen pakken verkeerd uit. Zonder ondersteuning/jobcoach e.d. komen groepen mensen niet aan werk. De politiek moet deze voorzieningen garanderen.

Discussie over quota?
Als blijkt dat activerend arbeidsmarktbeleid, waarbij ondersteuning gegarandeerd blijft, uiteindelijk niet leidt tot verbetering van de arbeidsdeelname van mensen met een arbeidsbeperking, dan zijn andere maatregelen noodzakelijk. Dan wordt het tijd dat de politiek de discussie gaat voeren over hiet invoeren van streefcijfers of quota.

Verkiezingsthema
Mensen met een beperking hebben nog steeds een achterstand op de arbeidsmarkt. Dat maakt arbeidsparticipatie tot een belangrijk verkiezingsthema. Een thema overigens dat tot nu toe in de media niet veel aandacht krijgt. De CG-Raad en Platform VG hebben standpunten van tien politieke partijen naast elkaar gezet. Ook standpunten op het gebied van werk, behoud van ondersteuning en het wel of niet invoeren van quota. Raadpleeg hiervoor de Programmavergelijker.

Terug

PartnersHandicare Trapliften                  

Ook een vermelding op de site?
Bekijk de diverse publicatiemogelijkheden

Vind zorg, hulp en informatie


 

De 

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact 
Sitemap | Disclaimer
Privacy beleid (AVG)

PR mogelijkheden
Promotiepakket
(Pers)berichten en events
Adverteren op de website

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorgvakantie

Samenwerkingspartners
JoHo | Het Coachhuis | Ik zoek loopbaanbegeleiding

 

© 2012 - 2016 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante