Nieuwe uniforme werkwijze bij beschikking langdurige zorg thuis

10-04-2016 17:13

Vanaf 1 april werken alle zorgkantoren met een uniforme werkwijze bij het vaststellen van een beschikking voor langdurige zorg thuis. Deze is ook vereenvoudigd en draagt bij aan een administratieve lastenvoorlichting voor de Wlz. De werkwijze is terug te vinden in de nieuwe versie Voorschrift zorgtoewijzing Wlz.

Mensen met een Wlz indicatie kunnen in een instelling of thuis wonen. Ook wonen in een kleinschalig wooninitiatief met een persoonsgebonden budget wordt gerekend tot thuis wonen. De Wlz stelt dat het zorgkantoor beoordeelt of zorg thuis doelmatig en verantwoord geleverd kan worden. Najaar 2015 is voor de toetsing hiervan door de zorgkantoren een kader opgesteld.

Wijzigingen Voorschrift zorgtoewijzing
De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • Het voorschrift is aangepast aan de nieuwe werkwijze ‘Toetsingskader doelmatige en verantwoorde zorg thuis’.
  • De informatie uit het toetsingskader is opgenomen in het Voorschrift.
  • Het voorschrift is op onderdelen aangepast om de leesbaarheid te vergroten.

Afstemming
Zorgverzekeraars Nederland heeft bij de ontwikkeling van de werkwijze afstemming gezocht met cliëntorganisaties, zorgorganisaties en het ministerie van VWS. De zienswijze van zorgaanbieders is meegenomen middels een enquête. De werkwijze houdt rekening met verschillen tussen zorgsectoren en een vereenvoudigd administratief proces.

Bij cliënten die voor 1 november 2015 al zorg thuis ontvingen, wordt rekening gehouden met al eerder toegewezen en noodzakelijke zorg.

Meer informatie
Bekijk het Voorschrift Zorgtoewijzing Wlz op de website van Zorgverzekeraars Nederland

Bron
Zorgverzekeraars Nederland

Terug

PartnersHandicare Trapliften                  

Vind zorg, hulp en informatie


 

Een vermelding of gastartikel plaatsen op de site?
Bekijk de publicatiemogelijkheden

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorg & Vakantie
Ikzoekloopbaanbegeleiding.nl

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante