Nieuwe website Hervorming langdurige zorg

01-08-2014 13:26

Er is een nieuwe website gelanceerd 'Hervorminglangdurigezorg.nl' De website informeert cliëntenorganisaties, beroepskrachten in de zorg, zorgaanbieders, zorgverzekeraars en gemeenten vanaf nu uitvoerig over veranderingen in de langdurige zorg. Veranderingen die vanaf 1 januari 2015 in zullen gaan.  

De website is een initiatief van het ministerie van VWS. Het ministerie voert de voorlichting over alle veranderingen in de zorg uit in nauwe samenwerking met alle betrokken partijen.

 

Voor wie?

De website 'Hervorming langdurige zorg' is voor iedereen die (beroepsmatig) betrokken is bij de transitie in zorg en mensen die de komende maanden goed op de hoogte willen zijn en blijven van alle op handen zijnde veranderingen. 

 

Vraag en antwoord

Wat gaat er veranderen in de langdurige zorg? Welke wetten past de regering aan? En waarom? Wat is een hoog en een laag zzp in de Wlz? Krijgt de gemeente mijn gegevens? Welke langdurige zorg gaat de zorgverzekering regelen? Welke vormen van hulp regelt de Wmo 2015? Dit is een willekeurige greep uit de vele vragen die op de website beantwoord worden

 

Specifieke informatie

Bent u een cliëntenvertegenwoordiger? Of werkt u bij een gemeente of zorgverzekeraar? Onder ‘Hervorming en ondersteuning’ vindt u specifieke informatie. Daar vindt u ook informatie over de drie wetten die de zorg gaan regelen: Wet langdurige zorg, Wmo 2015 en de Zorgverzekeringswet. 

 

Persoonlijke situatie 

De website ‘Hervorming langdurige zorg’ geeft geen informatie over uw persoonlijke situatie. Het ministerie van VWS ontwikkelt daarvoor momenteel de website ‘Hoe verandert mijn zorg’. Deze website zal naar verwachting in september online gaan. Op deze website kunnen mensen die nu een AWBZ-indicatie hebben, nagaan wat de verandering betekent voor hun persoonlijke situatie. Tegelijkertijd met de website ‘Hoe verandert mijn zorg’ opent het ministerie een telefonische helpdesk. Lees ook:  Ministerie VWS start in september voorlichtingscampagne voor cliënten


 

Bekijk de nieuwe website Hervorming langdurige zorg

 

 

Terug

PartnersHandicare Trapliften                  

Vind zorg, hulp en informatie


 

Een vermelding of gastartikel plaatsen op de site?
Bekijk de publicatiemogelijkheden

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorg & Vakantie
Ikzoekloopbaanbegeleiding.nl

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante