Nieuwe Wmo en mantelzorg

19-04-2014 17:56

De afgelopen week bereikte een aantal politieke partijen een zogenaamd ‘zorgakkoord’. In dit akkoord is onder andere geregeld dat er extra geld beschikbaar komt voor dagbesteding en begeleiding. Dat is goed nieuws.


Na het paasweekend zal de Tweede Kamer in debat gaan met staatssecretaris Van Rijn (VWS) over de Wmo 2015. In dit wetsvoorstel wordt bijvoorbeeld geregeld dat de verantwoordelijkheid voor dagbesteding, begeleiding en ook kortdurend verblijf (logeren) naar de gemeenten worden overgeheveld.

 

Mezzo heeft in haar lobby naar Kamerleden ingezet op de volgende punten:

 1. Eigen positie voor mantelzorgers en zorgvrijwilligers
  Geef zorgvragers, mantelzorgers en vrijwilligers daadwerkelijk ruimte  en geef mantelzorgers een eigen plek in het keukentafelgesprek. Vraag in het keukentafelgesprek aan mantelzorgers wat zij zelf kunnen en willen doen in de zorg voor hun naaste. En vraag wat zij daarvoor nodig hebben om dat mogelijk te maken.
 2. Loslaten in vertrouwen
  Om de zorg bij de decentralisatie ook echt dicht bij mensen te brengen is het belangrijk om dat te doen vanuit vertrouwen en met zo min mogelijk regels. De zorgvrager moet volgens het huidige wetsvoorstel de gemeente informeren over personen uit zijn sociale netwerk en wat zij voor de zorgvrager zouden kunnen doen. Mezzo vindt dat ongewenst.
 3. Preventieve ondersteuning
  Volgens Mezzo moet een mix van informele én formele zorg vanaf het begin mogelijk zijn. Ieder vanuit de eigen kracht en expertise, in een goed samenspel waarbij de formele zorg aansluit op de informele zorg. Het gaat om maatwerk. Doordat op die manier bovendien wordt gewerkt aan preventie, kan de informele zorg het zorgen langer volhouden.
 4. Waardering
  Het geld van het mantelzorgcompliment wordt ook overgeheveld naar gemeenten. Mezzo pleit er voor dat dit geld echt ten goede komt aan mantelzorgers en dat er twee principes van het oorspronkelijke idee van het mantelzorgcompliment overeind blijven: waardering en financiële compensatie.

 

Mezzo zal de ontwikkelingen in het debat nauw volgen.

 

Bron: Mezzo

 

 

 

Terug

PartnersHandicare Trapliften                  

Vind zorg, hulp en informatie


 

Een vermelding of gastartikel plaatsen op de site?
Bekijk de publicatiemogelijkheden

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorgvakantie

Sitemap | Disclaimer
Privacy beleid (AVG)

 

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante