Nog stevig discussieren over zorghypotheek

23-08-2013 12:36

Minister Stef Blok (VVD) van wonen omhelst het plan om zorgbehoevende mensen een lening te laten nemen op de overwaarde van hun huis. Met deze zogeheten zorghypotheek kunnen zij de zorg aan huis en de aanpassingen in huis betalen. Dat schrijft het FD. Het huis verkopen is niet nodig volgens de minister en zijn enige voorwaarde is dat de overheid op deze hypotheek geen garanties hoeft te geven. ANBO is kritisch op het verzilveren van de woning, hoewel het een sleutel kan zijn tot het langer zelfstandig thuis wonen. De crux zit ‘m volgens ANBO in de risico’s voor de woningeigenaar en de kloof tussen de theorie en een praktijk waarin hypotheekverstrekkers stelselmatig leeftijdsgrenzen toepassen op de financiële dienstverlening. Ondanks een akkoord van de minister is het dus maar de vraag of mensen daadwerkelijk hun overwaarde kunnen verzilveren, domweg omdat zij 'te oud' zijn.

 

Meerdere risico's

Hoewel een zorghypotheek op een verantwoorde manier leidt tot meer keuzevrijheid, zijn er natuurlijk risico's voor de eigenaar, zo stelt ANBO. Zo maakt de huidige woningmarkt een voorschot op de toekomstige opbrengst volstrekt onvoorspelbaar. Dat heeft tot gevolg dat mensen financiële risico’s nemen. Het is dan de vraag of verzilverd wonen op dit moment wel een reële optie is. Daarnaast heeft een zorghypotheek gevolgen voor het inkomen omdat de woonlasten structureel verhoogd worden. Het netto-inkomen na pensionering blijft (soms fors) achter bij het inkomen in de werkperiode. Dat gezegd hebbende, nu veel zorg uitgevoerd zal worden door de gemeenten, zullen veel mensen met een zorgbehoefte meer eigen bijdragen moeten betalen. In beide gevallen zal zorg dus een wissel trekken op het besteedbaar inkomen.

 

wRR en Taskforce Verzilveren

Het voorstel voor een zorghypotheek komt van de wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (wRR), uit het rapport ‘wonen, zorg en pensioenen, hervormen of verbinden’. Ook de Taskforce Verzilveren heeft gestudeerd op de vormen en mogelijkheden van verzilverd wonen en het inzetten van de overwaarde voor zorg of aanvullend pensioen. Het rapport ‘Eigen haard is zilver waard’ werd in mei van dit jaar aangeboden aan minister Blok. Nu al zijn er verschillende vormen van verzilvering mogelijk, waarbij er een voorschot wordt genomen op de toekomstige opbrengst. Mensen blijven eigenaar en verhypotheken (een deel van) hun overwaarde, of ze verkopen het huis en worden huurder. In het algemeen geldt dat de opbrengst afhangt van de blijvende verplichtingen van de huidige (oudere) eigenaar. ANBO krijgt nu al meldingen van mensen die zich onvoldoende hebben verdiept in de consequenties van hun beslissing, waardoor zij nu in de problemen komen.  

 

Veel vermogen

Volgens de Taskforce Verzilveren ligt in het eigen huis veel vermogen opgesloten. “De totale overwaarde in huizen bedraagt ruim 500 miljard euro. (…) De 50-plussers hebben een aandeel van bijna 80 procent in de totale overwaarde. De huidige gepensioneerden hebben cir­ca 38 procent van de totale overwaarde in bezit, met een gemiddel­de overwaarde per huis van 257.000 euro. De potentie om te verzilveren is dus volop aanwezig, maar is nog nauwelijks te benutten. Gevolg is dat veel huishoudens nog tot op hoge leeftijd sparen ‘voor het geval dat’.”

 

Bron: ANBO

 

 

Kamerbrief met reaktie op het rapport 'Wonen, zorg en pensioenen' en het rapport 'Eigen huis is zilver waard'

Brief van minister Blok (Wonen en Rijksdienst) aan de Tweede Kamer met een schriftelijke reactie op het rapport ‘Eigen huis is zilver waard’ van de Taskforce Verzilveren en op het WRR-rapport ‘Wonen, zorg en pensioenen’.

 

Terug

PartnersHandicare Trapliften                  

Vind zorg, hulp en informatie


 

Een vermelding of gastartikel plaatsen op de site?
Bekijk de publicatiemogelijkheden

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorg & Vakantie
Ikzoekloopbaanbegeleiding.nl

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante