NPCF en CG-raad maken zich zorgen om risicoselectie in zorgverzekeringswet

20-06-2012 13:31

Het wordt voor zorgverzekeraars steeds interessanter om jonge en gezonde mensen aan zich te binden. Dit kan ten koste gaan van de zorg voor chronisch zieken en gehandicapten. Dit blijkt uit onderzoek van de Erasmus Universiteit Rotterdam, dat mede mogelijk gemaakt is door patiëntenfederatie NPCF en de CG-Raad.

Overhandiging

In aanloop naar het AO risicoverevening (3 juli) overhandigen patiëntenfederatie NPCF en de CG-Raad vandaag het onderzoeksrapport aan de vaste Kamercommissie VWS. De NPCF en de CG-Raad uiten daarbij hun zorgen over het feit dat zorgverzekeraars hun verzekerden kunnen selecteren op gezondheidsrisico's.

Uit het onderzoek van de Erasmusuniversiteit blijkt dat iemand met een langdurige aandoening (30% vd bevolking) de zorgverzekeraar een verlies geeft van 400 euro per jaar. Een gezond hoogopgeleid persoon geeft juist 140 euro winst.

 

Risicoverevening

Zorgverzekeraars die veel ongezonde (en dus voor hen 'dure') verzekerden hebben, krijgen daarvoor een compensatie uit een speciaal fonds: het risicovereveningsfonds. Risicoverevening houdt in dat zorgverzekeraars financieel worden gecompenseerd voor verzekerden met een ongunstig risicoprofiel (bijvoorbeeld ouderen en chronisch zieken). De compensatie is echter niet perfect.

 

Uit onderzoek blijkt dat er sprake is van aantoonbaar verliesgevende groepen. Reden voor de zorgverzekeraar dus om zoveel mogelijk jonge, hoogopgeleide verzekerden aan zicht te binden die het kleinste gezondheidsrisico lopen. Daarom zien we ook een aanbod ontstaan van polissen voor deze groepen, zoals ZEKUR, BESURED en Promovendum.

Zorginkoop

Een ernstiger probleem ontstaat als verzekeraars zich minder inzetten om goede zorg in te kopen voor groepen verzekerden waar ze verlies op leiden. Dat kan ten koste gaan van de kwaliteit van zorg. Dit is bijna niet zichtbaar maar valt zeker niet uit te sluiten. Zoals het systeem nu in elkaar zit, bestaat het risico dat zorgverzekeraars gaan beknibbelen op investeringen in kwaliteit van zorg voor chronisch zieken.

Oplossing

Een oplossing is dat het systeem van compensatie voor de zorgverzekeraars, de risicoverevening, fijnmaziger wordt. Het is belangrijk dat er geen sprake is van aantoonbaar winst- of verliesgevende groepen. Daarom moet het vereveningssysteem ook op dit niveau geëvalueerd en verbeterd worden.

> Gezamenlijke brief aan de Tweede Kamer

> Positionpaper Risicoverevening

> Download hier het rapport over Risicoverevening 2012

De NPCF en de CG-raad bieden vandaag de onderzoeksresultaten aan tijdens de commissievergadering van VWS. Op 3 juli debatteert de vaste Kamercommissie van VWS over het onderwerp tijdens het AO over risicoverevening.

Bron: NPCF

 
 
 

 

Terug

PartnersHandicare Trapliften                  

Vind zorg, hulp en informatie


 

Een vermelding of gastartikel plaatsen op de site?
Bekijk de publicatiemogelijkheden

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorg & Vakantie
Ikzoekloopbaanbegeleiding.nl

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante