NPCF: geld zorgakkoord moet naar kwetsbare mensen

17-04-2014 17:54

De onderhandelaars over de rijksbegroting voor 2015 zijn er uit. Er wordt minder bezuinigd op de zorg. Patiëntenfederatie NPCF vindt dat dit geld, naar verluidt 360 miljoen euro, gericht moet worden ingezet voor kwetsbare mensen.


Directeur Wilna Wind. "Het is heel goed dat er minder wordt bezuinigd op de langdurige zorg. Ik hoop wel dat dit gericht wordt ingezet, bijvoorbeeld voor mensen met een zorgzwaartepakket 4, zoals mensen met dementie. Die kunnen niet altijd thuis wonen. Voor hen is het belangrijk dat zij toch terecht kunnen in een verzorgingshuis als dat nodig is. Extra geld voor dagbesteding is ook een groot goed. Dat maakt het mogelijk dat mensen langer thuis kunnen wonen en dat is een verbetering ten opzichte van nu."


Vrije artsenkeuze
Wind maakt zich zorgen om de onduidelijkheid die is ontstaan rondom de vrije artsenkeuze. "Natuurlijk is het belangrijk dat de vrije artsenkeuze blijft, want het is ondenkbaar dat een verzekeraar tegen jou zegt naar welke dokter je moet gaan. Maar het is ook belangrijk dat mensen uit verschillende verzekeringspolissen kunnen kiezen. Dat je kunt kiezen voor een polis met minder mogelijkheden en lagere kosten of voor een polis waarin alles wordt vergoed. Maar om die keuze te maken moet je wel goed zijn geïnformeerd."


Voorlichting
Onderdeel van het akkoord is ook dat zorgverzekeraars scherper zorg inkopen. De patiëntenfederatie ziet voordelen in selectief inkopen van zorg. Maar dan moet het wel duidelijk zijn wat de inkoopcriteria zijn en wat de kwaliteit is die wordt ingekocht. Volgens Wind kan er nog veel worden bezuinigd in de zorg zonder dat de patiënt daar last van heeft. "Ik maak me wel zorgen over de informatie aan de patiënt over de kwaliteit van de geboden zorg en de onduidelijkheid die daar nu nog over bestaat. Er is onvoldoende voorlichting voor patiënten over de kwaliteit van ziekenhuizen en zorgverleners. De patiënt heeft daar nu geen inzicht in. Het is allereerst aan de zorgaanbieders om die duidelijkheid te verschaffen. De verzekeraars moeten aangeven waarom ze zorg wel of niet inkopen en wat daarvan de gevolgen zijn. Dat gebeurt nu veel te weinig.

 

Bron: NPCF

 

 

Terug

PartnersHandicare Trapliften                  

Vind zorg, hulp en informatie


 

Een vermelding of gastartikel plaatsen op de site?
Bekijk de publicatiemogelijkheden

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorg & Vakantie
Ikzoekloopbaanbegeleiding.nl

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante