NPCF: Hoge zorgkosten dramatisch voor veel patiënten

28-08-2014 11:19

"Als de zorgpremie volgend jaar inderdaad omhoog gaat met 120 euro, en het eigen risico stijgt naar 400 euro dan is dat bovenmatig en komen veel mensen in de problemen", zegt Wilna Wind, algemeen directeur van patiëntenfederatie NPCF.

Mensen kunnen het niet meer opbrengen
De patiëntenfederatie krijgt vandaag veel telefoontjes van mensen die zich zorgen maken over de verhoging van de zorgpremie. "Gezinnen met een klein inkomen, een echtpaar met een klein pensioen, ze betalen samen straks 800 euro per jaar aan eigen risico. En dit naast de maandelijkse premie van ruim honderd euro per persoon. Ze zeggen 'we kunnen het niet meer opbrengen', weten niet hoe het verder moet. De kosten van de zorg lopen nu voor mensen dramatisch op. We trekken aan de bel."

Afschaffing compensatieregelingen
Niet alleen de zorgpremie en het eigen risico stijgen fors maar tegelijkertijd worden ook nog compensatieregelingen afgeschaft. Zo krijgen mensen met lage inkomens sinds dit jaar geen 'tegemoetkoming eigen risico' meer, en stopt de tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten.

Stapeling kosten raakt iedereen
“Mensen krijgen te maken met een stapeling van kosten. Met name is dit een ramp voor mensen die veel zorg nodig hebben en daar vaak ook nog eigen bijdragen voor moeten betalen. Maar dit raakt niet alleen hen, het raakt iedereen. Want deze bedragen hoest bijna niemand zomaar op”, zegt Wilna Wind.

Beloften leveren niks op
Mensen begrijpen niet waarom de kosten zo ver blijven oplopen, en waarom het in plaats van ‘beter’ en ‘betaalbaar’ alleen maar duurder wordt zonder dat er zicht is op verbetering. “We zien de belofte van ‘doelmatige zorg’, en het ‘voorkomen van onnodige zorgkosten’. Maar wat levert dat mensen op? Tot nu toe niks. De kosten voor mensen worden steeds hoger”, signaleert Wilna Wind.

Patiëntenfederatie NPCF roept zorgverzekeraars op om zorgvuldig af te wegen welke kosten moeten worden doorberekend in de zorgpremie. Wilna Wind: "Natuurlijk, de verpleging en verzorging voor langdurig zieken gaat naar de basisverzekering en zorgverzekeraars moeten reserves aanhouden. Maar wij willen dat nog eens goed gekeken wordt of die verhoudingen helemaal eerlijk zijn. En waarom de rekening voor de premiebetaler zo hoog moet oplopen."

 

Bron: NPCF

 

 

Terug

PartnersHandicare Trapliften                  

Vind zorg, hulp en informatie


 

Een vermelding of gastartikel plaatsen op de site?
Bekijk de publicatiemogelijkheden

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorg & Vakantie
Ikzoekloopbaanbegeleiding.nl

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante