NPCF: Kwaliteitsnormen goed, maar patiënt heeft wel informatie nodig

12-06-2012 21:42

Patiëntenfederatie NPCF vindt de nieuwe kwaliteitseisen die de beroepsvereniging van chirurgen (NVvH) heeft opgesteld voor een aantal complexe behandelingen, een belangrijke stap op weg naar meer kwaliteit. "Goede informatie voor patiënten is daarbij van groot belang," zegt NPCF-directeur Wilna Wind.

Openheid
Door de kwaliteitseisen wordt de ziekenhuiszorg anders verdeeld. Patiënten kunnen niet meer in alle ziekenhuizen terecht voor alle behandelingen. Dat kan betekenen dat patiënten voor de beste chirurgische zorg verder moeten reizen. “Mensen moeten daar goed over worden geïnformeerd,” vindt Wilna Wind. “In welk ziekenhuis kan een patiënt met maagkanker het beste terecht? Waarom kan een kind niet meer geopereerd worden in het ziekenhuis in de buurt? Patiënten willen de beste kwaliteit en zijn bereid om daarvoor te reizen, maar daarvoor is informatie en openheid wel van groot belang.”

Eisen
De eisen van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH) gelden bijvoorbeeld voor specifieke behandeling bij longkanker, vaataandoeningen, zwaar overgewicht en liesbreuk bij kinderen. Het gaat onder andere om eisen ten aanzien van het aantal keren per jaar dat een operatie moet worden uitgevoerd, de samenstelling van het behandelend team en de samenwerking tussen de verschillende betrokken disciplines. “Het is goed en belangrijk dat de NVvH deze medisch-inhoudelijk normen vastlegt,” vindt Wilna Wind. “De voorwaarden die patiënten stellen aan zorg, bepalen daarnaast natuurlijk ook wat goed zorg is. Wat zijn de ervaringen van andere patiënten, wat vinden zij belangrijk ? Hoe verliep de behandeling en wat was het resultaat?”

Samenwerking
De NPCF vindt het essentieel dat wetenschappelijke verenigingen samenwerken met patiëntenorganisaties bij het vaststellen wat kwaliteit van zorg is. In de praktijk gebeurt het al. Zo werken vaatchirurgen samen met patiëntenorganisatie Hart & Vaatgroep om normen op te stellen voor ingrepen bij de behandeling vaataandoeningen. Het door de Hart&Vaatgroep ontwikkelde Vaatkeurmerk is inmiddels één van de voorwaarden in de nieuwe set van normen. De Nederlandse Federatie van kankerpatiëntenorganisaties (NFK) wordt regelmatig betrokken bij het vaststellen van normen voor kwaliteit van kankerzorg. “Dit soort goede voorbeelden zijn er dus al, maar we vinden dat de samenwerking tussen artsen- en patiëntenorganisaties op dit vlak nog beter kan,” zegt Wilna Wind. “Het zou mooi zijn als de NVvH bij het vaststellen van de volgende set van kwaliteitseisen, structureel de samenwerking zoekt met patiëntenorganisaties.”

 

Bron: NPCF

 

 

Terug

PartnersHandicare Trapliften                  

Vind zorg, hulp en informatie


 

Een vermelding of gastartikel plaatsen op de site?
Bekijk de publicatiemogelijkheden

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorg & Vakantie
Ikzoekloopbaanbegeleiding.nl

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante