NPCF: 'Oplossing ouderenzorg niet zozeer meer betalen, maar anders organiseren'

11-06-2012 11:45

Patientenfederatie NPCF vindt het rapport van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) een aanzet voor een discussie over de ouderenzorg. In het rapport dat de RVZ vandaag publiceert, stelt de Raad dat Nederlanders in de toekomst de zorg op hun oude dag zo veel mogelijk zelf moeten organiseren en betalen. NPCF-directeur Wilna Wind: “We moeten de oplossing niet zozeer zoeken in steeds meer betalen, maar juist in anders organiseren van de ouderenzorg.”

ouderenzorg uit de AWBZ
“Ouder worden hoort bij het leven,” zegt Wilna Wind. “Daarom is het wat ons betreft zorg die thuishoort in de Zorgverzekeringswet, en niet in de volksverzekering AWBZ. Die AWBZ groeit volledig uit z’n jasje, die kosten kunnen we op termijn niet blijven opbrengen met elkaar.” De NPCF vindt de AWBZ voorbehouden moet blijven aan mensen met een een lichamelijke of verstandelijke beperking, en voor langdurige geestelijke gezondheidszorg.

Inkomenspositie
Het is volgens de NPCF belangrijk dat de discussie over de houdbaarheid en betaalbaarheid van de zorg, en met name van de ouderenzorg, op gang komt. “Het wordt dan misschien onvermijdelijk dat ouderen zelf steeds meer moeten bijdragen voor de zorg omdat het in een solidair stelsel niet kan dat we de rekening naar jongeren doorschuiven” zegt Wilna Wind. “Maar daarbij moeten we natuurlijk heel goed kijken naar de inkomenspositie van ouderen. We moeten voorkomen dat mensen met een minder comfortabele financiële positie in de problemen komen.”

Zorgen voor ouders
De gedachte dat kinderen meer dan nu voor hun ouders moeten gaan zorgen, is volgens de NPCF niet realistisch. “We zien dat dit eigenlijk al heel veel gebeurt. We moeten onder ogen zien dat er een grens zit aan wat je als jongere generatie voor je ouders kunt doen. Het gaat uiteindelijk ten koste van de capaciteit op de arbeidsmarkt, en dat moeten we niet hebben. We moeten niet alleen kijken naar de kinderen, maar ook naar de mensen die net met pensioen gaan. Die kunnen van grote waarde zijn,”

eHealth
E-healthtoepassingen worden nog maar marginaal benut. De NPCF vindt dat een gemiste kans. “Er zijn nog heel veel mogelijkheden voor ondersteuning en ook vervanging van dure zorg door bijvoorbeeld zorg op afstand, groepssessies fysiotherapie via de televisie, online contact en consulten etc. Dat staat nog maar in de kinderschoenen, terwijl eHealth voor patiënten en de betaalbaarheid grote voordelen biedt.”

Anders organiseren
De NPCF vindt dat er in de discussie over de betaalbaarheid en houdbaarheid van de ouderenzorg gekeken moet worden hoe we de zorg beter kunnen organiseren, tegen minder kosten en beter passend bij de vraag die mensen hebben. Daar zitten volgens de NPCF nog voldoende mogelijkheden. Zo is het beter om vooral de uitkomsten van zorg te belonen, in plaats van het aantal verrichtingen zoals nu nog het geval is.  De NPCF ziet ook mogelijkheden voor de inzet van bijvoorbeeld een wijkverpleegkundige als centrale figuur, die ouderen gerichte en goed passende oplossingen kan bieden, anders dan ze te verwijzen naar dure zorg. “Ouderen die bijvoorbeeld kampen met gevoelens van eenzaamheid of onveiligheid zijn niet perse geholpen met een bezoek aan een arts. In plaats daarvan kan een wijkverpleegkundige die dit tijdig signaleert, de weg wijzen naar vrijwilligers en welzijnsorganisaties. We hebben al gezien in de praktijk dat dit heel goed functioneert en dat ouderen zelf ook erg gelukkig zijn met die ondersteuning.”

Bron: NPCF

Terug

PartnersHandicare Trapliften                  

Vind zorg, hulp en informatie


 

Een vermelding of gastartikel plaatsen op de site?
Bekijk de publicatiemogelijkheden

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorg & Vakantie
Ikzoekloopbaanbegeleiding.nl

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante