NPCF werkt aan alternatief plan voor hervorming langdurige zorg

04-07-2013 12:19

Patiëntenfederatie NPCF werkt samen met thuiszorgorganisatie Buurtzorg Nederland en andere organisaties aan een alternatief voor de plannen van staatssecretaris Van Rijn voor de hervorming van de langdurige zorg. Gisteravond liet tv-programma Nieuwsuur zien dat de gemeente Deventer geld wil besparen door vrijwilligers en werklozen in te zetten bij de persoonlijke verzorging van mensen thuis.


Patiëntenfederatie NPCF vindt dat persoonlijke verzorging van mensen, zoals wassen maar ook protheses aandoen, niet overgelaten kan worden aan vrijwilligers en werklozen. "Je kunt de situatie in Deventer een idiote uitwas noemen maar niets wijst er op dat dit een uitzondering blijft. Gemeenten krijgen in de plannen van staatssecretaris Van Rijn totale beleidsvrijheid. Hierdoor kun je nog meer gekkigheid verwachten," zegt directeur Wilna Wind van patiëntenfederatie NPCF. "Los daarvan: er bestaat een grote kans dat door de plannen van Van Rijn de zorg kwalitatief een stuk slechter wordt, omdat het aan de willekeur van gemeenten wordt overgelaten. Daarnaast zullen de bezuinigingen niet gehaald worden door de hoge uitvoeringskosten."


Transitieplannen

Het ministerie van VWS zegt dat er in overleg met de patiëntenorganisaties zogenoemde transitieplannen gemaakt worden. Maar wat de NPCF betreft moet eerst de inhoud van de plannen verbeterd worden voordat er over transitieplannen gesproken kan worden. De huidige voorliggende plannen lenen zich niet voor transitie. Vrijdag aanstaande overlegt patiëntenfederatie NPCF hierover weer met staatssecretaris Van Rijn.


Zorgen

Patiëntenfederatie NPCF maakt zich al langer zorgen over de gevolgen van de plannen van staatssecretaris Van Rijn voor mensen die langdurige zorg nodig hebben. De patiëntenfederatie heeft veel moeite met de snelheid waarmee Van Rijn grote veranderingen wil doorvoeren, terwijl gemeenten én (vaak kwetsbare) mensen er niet klaar voor zijn.

Ook de plannen om een knip aan te brengen tussen verzorging (gefinancierd vanuit de WMO) en verpleging (gefinancierd vanuit Zorgverzekeringswet) is de patiëntenfederatie een doorn in het oog. Verpleging en verzorging zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en het opknippen ervan leidt tot grote nadelen voor zowel cliënten als professionals. Cliënten zullen naast de verschillende loketten voor de toegang tot de zorg geconfronteerd worden met onnodig veel verschillende medewerkers.

 

Wal en schip

Patiëntenfederatie NPCF wil dat voorkomen wordt dat mensen tussen wal en schip vallen. Bijvoorbeeld als ze niet door de gemeente worden geholpen maar ook niet in een instelling terecht kunnen. Of als iemand de ene keer verzorging nodig heeft (via de gemeente) en volgens een combinatie van verpleging en verzorging (via de zorgverzekeraar). Niemand is in de plannen van Van Rijn verantwoordelijk voor de samenhang van zorg. Het risico bestaat dat de zorg sterk versnipperd wordt. Of dat mensen van loket naar loket worden gestuurd zonder dat ze echt geholpen worden.

 

Bron: NPCF

Terug

PartnersHandicare Trapliften                  

Vind zorg, hulp en informatie


 

Een vermelding of gastartikel plaatsen op de site?
Bekijk de publicatiemogelijkheden

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorg & Vakantie
Ikzoekloopbaanbegeleiding.nl

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante