NZa beboet vijf verzekeraars

27-03-2014 12:48

De Nederlandse Zorgautoriteit legt vijf verzekeraars (alle onderdeel van Achmea) een boete op van in totaal 3,6 miljoen euro. De verzekeraars Zilveren Kruis, Interpolis, OZF, Avero en Agis worden beboet omdat zij rubriceringsfouten maakten in hun administratie over het jaar 2011. Inmiddels zijn de fouten op verzoek van de NZa  gecorrigeerd en hebben de verzekeraars intern maatregelen genomen om herhaling te voorkomen.

De NZa constateerde in totaal voor 511 miljoen euro aan fouten in de financiële verantwoording van deze vijf verzekeraars over het jaar 2011. Winstoogmerk ontbreekt:  het betrof rubriceringsfouten die zowel financiële voordelen als financiële nadelen opleverden voor de verzekeraars. De verzekeraars namen bijvoorbeeld in hun verantwoording op wat ze aan budget hadden afgesproken met de ziekenhuizen, terwijl ze alleen mogen noteren wat er aan daadwerkelijk ingediende declaraties vergoed is, dit kan meer of minder zijn dan de afspraken die zij maakten met de ziekenhuizen.  Al eerder maakten deze verzekeraars soortgelijke fouten en kregen hiervoor waarschuwingen van de NZa. Voor de fouten in de financiële verantwoording over het jaar 2011 legt de zorgautoriteit de verzekeraars nu een boete op van in totaal 3,6 miljoen euro.

Een correcte administratie en rubricering van de declaraties door verzekeraars is noodzakelijk omdat verzekeraars voor verzekerden met hoge zorgkosten onderling geld verdelen via een waarborgfonds. Deze zogenoemde risicoverevening zorgt ervoor dat er geen financieel voor- of nadeel is om verzekerden met veel of weinig zorgkosten toe te laten tot de basisverzekering. Iedereen betaalt verplicht mee aan de basisverzekering en zorgverzekeraars moeten iedereen voor die basisverzekering accepteren,  oud of jong, rijk of arm, ziek of gezond. Deze  acceptatieplicht voor de basisverzekering vormt samen met het verbod op premiedifferentiatie en de zorgplicht (zorgverzekeraars zijn wettelijk verplicht om voldoende basiszorg van goede kwaliteit in te kopen die toegankelijk is voor hun verzekerden), het fundament voor het solidaire zorgstelsel in Nederland. Een goed werkende risicoverevening is een van de belangrijkste voorwaarden om dit fundament onder de basisverzekering stevig te houden.
 
De vijf verzekeraars erkennen het belang van een correcte administratie voor deze verevening en troffen maatregelen zodat zij deze fouten niet meer maken in de toekomst.

 

Bron: NZa

 

 

Terug

PartnersHandicare Trapliften                  

Vind zorg, hulp en informatie


 

Een vermelding of gastartikel plaatsen op de site?
Bekijk de publicatiemogelijkheden

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorg & Vakantie
Ikzoekloopbaanbegeleiding.nl

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante