NZa: Inkoop van zorg kan effectiever

23-03-2014 12:46

Stop de verplichte vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg. Zo kunnen zorgverzekeraars effectiever zorg inkopen en krijgen verzekerden meer keuze tussen verschillende zorgpolissen. Dit adviseert de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in haar rapportage over de zorginkoop. Voor deze aanpassing van artikel 13 van de Zorgverzekeringswet ligt een wetsvoorstel in de Tweede Kamer. Ook de brancheorganisaties van zorgaanbieders onderschrijven de wenselijkheid van deze aanpassing: zij tekenden hier al voor in de bestuurlijke akkoorden met de minister vorig jaar.

 

Huidige vergoedingsregels houden premie onnodig hoog

In de wet (artikel 13, zorgverzekeringswet) staat nu nog dat de zorgverzekeraar ook zorg moet vergoeden als verzekerden naar een zorgaanbieder gaan waar geen contract mee is, en dat die vergoeding meer moet zijn dan nul euro. De toelichting bij de wet zegt bovendien dat deze vergoeding geen 'hinderpaal' mag zijn voor de consument om zelf een zorgaanbieder te kiezen. In de praktijk betekent dit dat zorgverzekeraars  75 of 80 procent van het gebruikelijke tarief betalen voor zorg geleverd door zorgaanbieders waar zij geen contract mee hebben. Dit lijkt logisch vanuit de gedachte van de vrije artsenkeuze, maar het belemmert juist effectieve zorginkoop en meer diversiteit in de polissen.

 

Geef verzekerden een vrije poliskeuze

In de praktijk leidt de huidige wet ertoe dat zorgverzekeraars bijvoorbeeld een dure afkickreis in het buitenland voor een groot deel moeten vergoeden, ook als zij al voldoende verslavingszorg bij andere zorgaanbieders hebben ingekocht. Dit houdt de premie onnodig hoog, omdat de zorgverzekeraar dan een financiële buffer moet houden om die vergoedingen te kunnen betalen.

Verzekerden zouden zelf moeten kunnen kiezen of zij in hun premie wel of niet willen meebetalen aan bijvoorbeeld overtollige of niet doelmatige behandelingen. Als verzekeraars scherp zorg inkopen, kunnen zij hun verzekerden meer keuze bieden tussen de verschillende polissen. De één heeft liever een lage premie en vindt het niet erg om uit minder zorgaanbieders te kiezen. De ander wil liever meer keuze of wil een polis met alleen topzorg of extra service.  Als de verschillen groter worden tussen de polissen, kunnen verzekerden kiezen voor welk zorgpakket ze willen betalen.

 

Hinderpaalcriterium is zelf een hinderpaal voor goede en betaalbare zorg 

"De huidige toelichting artikel 13 van de Zorgverzekeringswet, het hinderpaalcriterium, is zelf een hinderpaal geworden voor goede en betaalbare zorg", stelt een woordvoerder van de zorgautoriteit. "Uit de monitor Zorginkoop blijkt dat als zorgaanbieders kunnen rekenen op een vergoeding van 75 procent van het gebruikelijke tarief, zij toch hun zorgorganisatie draaiende kunnen houden.  Daardoor voelen zorgaanbieders minder druk om de zorg te blijven verbeteren en efficiënt te organiseren. De huidige wetgeving voor deze vergoedingen is dan ook niet in het belang van de verzekerden en patiënten. Daarom is het een goede zaak dat de brancheorganisaties in de zorg de aanpassing van deze wet in de bestuurlijke akkoorden met de minister hebben onderschreven vorig jaar."

 
Moet de zorgverzekeraar met alle zorgaanbieders een contract sluiten? 
  • Nee. Zorgverzekeraars zijn verplicht om voldoende zorg van goede kwaliteit in te kopen voor hun verzekerden. Dit is een wettelijke zorgplicht die zij hebben. 
  • Zorgverzekeraars moeten met voldoende zorgaanbieders een contract afsluiten, maar hoeven dus niet àlle bestaande zorgaanbieders te contracteren. 
  • Er moet voldoende zorg in de regio beschikbaar zijn, maar teveel zorgaanbod maakt een polis onnodig duur.

 

Wat kan een reden zijn om geen contract te sluiten?
  • De redenen om met bepaalde zorgaanbieders geen contract af te sluiten, kunnen divers zijn.
  • In het voorbeeld hierboven was er al voldoende verslavingszorg ingekocht in de regio en bood deze zorgaanbieder dus 'overtollige' zorg aan die bovendien duurder was dan de verslavingszorg van andere zorgaanbieders.
  • Een verzekeraar kan er ook voor kiezen om vooral zorg in te kopen bij zorgaanbieders die veel ervaring hebben in het uitvoeren van bepaalde behandelingen, die efficiënter werken dan anderen, een completer  zorgaanbod aanbieden, hun administratie beter op orde hebben of beter samenwerken met anderen.
 
Welke keuzes heb ik dan als verzekerde?
  • Heeft uw huidige zorgverzekeraar niet het meest geschikte zorgpakket, dan is er de mogelijkheid om over te stappen naar een andere zorgverzekeraar.
  • Wie graag naar een specifieke zorgaanbieder gaat, kan daar navragen met welke zorgverzekeraars er een contract is.
  • Heeft de zorgaanbieder met geen enkele zorgverzekeraar een contract, dan is het verstandig om na te gaan waarom dat zo is, daar is dan waarschijnlijk een goede reden voor.
  • Wie op voorhand geen keuze wil maken voor het gecontracteerde zorgaanbod van een zorgverzekeraar, kan - ook als de wet wordt aangepast - kiezen voor een restitutiepolis. Deze polis is vaak wat duurder, omdat er dan ruimte voor de zorgverzekeraar blijft om ook zorg te vergoeden van zorgaanbieders zonder contract. Aan de andere kant kan deze restitutiepolis een goede optie zijn voor verzekerden die het liefst alle keuzemogelijkheden open willen houden.

 

Bron: NZa

 

 

Terug

PartnersHandicare Trapliften                  

Vind zorg, hulp en informatie


 

Een vermelding of gastartikel plaatsen op de site?
Bekijk de publicatiemogelijkheden

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorg & Vakantie
Ikzoekloopbaanbegeleiding.nl

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante