NZa: Verzekeraar en ziekenhuis aanzet over apart declareren geneesmiddel

26-07-2013 21:02

Advies over nieuw beleid geneesmiddelen in ziekenhuizen

Laat verzekeraars en ziekenhuizen zelf voorstellen doen welke geneesmiddelen in de ziekenhuiszorg zij apart willen declareren. Dat staat in een advies van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) aan de minister. Een verzekeraar en een ziekenhuis kunnen samen bij de NZa een voorstel indienen om een geneesmiddel als een add-on te declareren. De NZa neemt hier vervolgens een besluit over, nadat zij andere zorgaanbieders en verzekeraars om advies heeft gevraagd.

Een add-on is een aparte prestatie die ziekenhuizen naast de kosten voor een behandeling, een DBC-zorgproduct, kunnen declareren. Op dit moment is er een lijst met dure geneesmiddelen die ziekenhuizen als add-on mogen declareren. Het middel moet dan gemiddeld duurder zijn dan €10.000 per patiënt per jaar. Vanaf 2015 vervalt die eis. Verzekeraars en ziekenhuizen kunnen dan voorstellen indienen voor welke geneesmiddelen zij een add-on nodig vinden, en waar niet. Daarmee is meer maatwerk mogelijk in de bekostiging. Nu komt een middel van € 9.000 per patiënt per jaar niet in aanmerking voor een add-on, en loop je het risico dat het minder wordt voorgeschreven dan een vergelijkbaar geneesmiddel van € 11.000. Straks verdwijnt die grens.

Ook nieuw is dat add-ons vanaf 2015 per geneesmiddel (op productniveau) worden vastgesteld. Dat is anders dan nu. Nu stelt de NZa add-ons vast op het niveau van stofnaam, toedieningsvorm en indicatie. Declareren per geneesmiddel maakt de registratie voor ziekenhuis en verzekeraar transparanter. Net zoals nu stelt de NZa maximumtarieven van add-ons vast. Verzekeraars kunnen met ziekenhuizen onderhandelen over de uiteindelijke prijs van een geneesmiddel.

De nieuwe manier van bekostigen verandert niets aan de aanspraak van een patiënt op een geneesmiddel.

De minister neemt nog een besluit over dit advies.

 

Bron: NZa

Terug

PartnersHandicare Trapliften                  

Vind zorg, hulp en informatie


 

Een vermelding of gastartikel plaatsen op de site?
Bekijk de publicatiemogelijkheden

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorg & Vakantie
Ikzoekloopbaanbegeleiding.nl

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante