Onrust over verhoging eigen bijdrage door bijtelling vermogen

25-01-2013 11:38

Vanaf 1 januari wordt het vermogen meegeteld bij het vaststellen van de eigen bijdrage voor de AWBZ en Wmo. Bij de CG-Raad en Platform VG komen veel vragen binnen over de regeling. Bovendien vinden veel mensen de regeling onrechtvaardig. De CG-Raad en Platform VG roepen u op om schrijnende gevallen te melden.


Wat houdt de regeling in?
Per 1 januari wordt een deel van het vermogen meegeteld bij het vaststellen van de eigen bijdragen voor de AWBZ en de Wmo. Met deze verhoging krijgt u alleen te maken als u vermogen heeft in box 3 dat hoger is dan heffingvrije voet. In 2013 is het heffingvrije vermogen € 21.139 voor alleenstaanden. Voor partners geldt het dubbele. Voor mensen van 65 jaar en ouder geldt onder bepaalde omstandigheden een extra heffingvrij vermogen. De eigen woning valt niet onder het vermogen uit box 3. Het gaat hierbij alleen om vermogen uit sparen en beleggen en dus niet om uw huis of auto.


Een voorbeeld
Als u alleenstaand bent en meer dan € 21.139,00 vermogen heeft, dan moet u van dat meerdere 8% bij uw inkomen optellen. Over uw inkomen plus de 8 % vermogen wordt de eigen bijdrage berekend.


Het is dus niet zo, wat veel bellers dachten, dat 8% van het vermogen jaarlijks betaald moet worden aan eigen bijdragen.


AWBZ

De vermogensbijtelling heeft in de eerste plaats gevolgen voor de eigen bijdragen in de AWBZ. Volgens een brief van de staatssecretaris uit november vorig jaar zullen de inkomenseffecten van de maatregel fors zijn. Het zwaarst worden mensen getroffen die langer dan een half jaar in een AWBZ-instelling wonen (dit zijn de mensen die een hoge eigen bijdrage voor ‘zorg met verblijf’ betalen).


Vooral de veel hogere eigen bijdrage voor mensen in instellingen baart de CG-Raad en Platform VG grote zorgen. Vaak gaat het hier ook om mensen met een (verstandelijke) beperking voor wie de ouders wat geld opzij hebben gezet.  Platform VG en CG-raad hebben steeds gevraagd om voor mensen met een langdurige zorgvraag een hogere vrijstelling te geven. Helaas is dat niet opgepakt door de Kamer. Aan de hand van meldingen willen we deze problematiek opnieuw bij de Kamerleden onder de aandacht brengen.


Wmo
De vermogensbijtelling geldt ook voor eigen bijdragen in de Wmo. Het grote verschil met de AWBZ is echter dat gemeenten zelf mogen bepalen of ze een eigen bijdrage vragen. Verder kunnen ze voor een deel ook nog zelf bepalen voor welke voorzieningen een eigen bijdrage geldt. 


Nog meer slecht nieuws
De CG-Raad en Platform VG willen erop wijzen dat het niet blijft bij de vermogensbijtelling alleen. Per 1 januari 2014 zal bijvoorbeeld ook nog de zogenaamde Wtcg-korting voor eigen bijdragen in de AWBZ en Wmo gaan vervallen. Voor mensen boven de 65 die een eigen bijdrage ‘zorg met verblijf’ betalen, was die korting 8% en voor mensen onder de 65  16%. Voor mensen die een eigen bijdrage ‘zorg zonder verblijf’ of Wmo betalen is die korting 33%. Dus al met al gaat het om aanzienlijke bedragen.


Meldingen
Bij de CG-Raad en Platform VG komen nu meldingen binnen van mensen die de vermogensbijtelling onrechtvaardig vinden. Daarbij ging het bijvoorbeeld om een vader van wie het kind gehandicapt was geraakt door een medische fout en daarvoor smartengeld had gekregen. Dat smartengeld - plus wat spaargeld voor later – gaat nu meetellen voor de eigen bijdrage, terwijl dat eigenlijk was bedoeld als buffer voor moeilijke tijden.


Oproep
De CG-Raad en Platform VG verwachten niet dat het meetellen van het vermogen nog terug te draaien valt. Wel kunnen we  aandacht vragen voor de schrijnende gevallen, waarin het meetellen van het vermogen onrechtvaardig uitpakt. Bijvoorbeeld wanneer er sprake is van smartegeld of van ouders die een spaarpotje hebben aangelegd voor een gehandicapt kind.


Als u door de vermogensbijtelling in de problemen dreigt te komen, roepen we u op om dit te melden. Uw verhaal, met daarbij het bedrag waarmee uw eigen bijdrage wordt verhoogd, kunt u sturen aan: meldpunt@cg-raad.nl.


Om sterk te staan is het wel nodig dat u het bedrag baseert op de beschikking van het CAK. Dus wacht even tot u die binnen heeft. De beschikkingen voor intramuraal zijn al verstuurd; voor extramuraal zijn ze in aantocht.

Aan de hand van de meldingen kunnen we bij de politiek nogmaals een uitzonderingsregeling voor schrijnende gevallen bepleiten.


Een toelichting van het CAK over de vermogensbijtelling en de berekening van de eigen bijdragen

Terug

PartnersHandicare Trapliften                  

Vind zorg, hulp en informatie


 

Een vermelding of gastartikel plaatsen op de site?
Bekijk de publicatiemogelijkheden

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorg & Vakantie
Ikzoekloopbaanbegeleiding.nl

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante