Overgroot deel euthanasie thuis door huisarts

14-04-2017 14:09

Coördinerend voorzitter Jacob Kohnstamm heeft het jaarverslag over 2016 van de Regionale Toetsingscommissies Euthanasie (RTE) aangeboden aan staatssecretaris van VWS Martin van Rijn en zal het jaarverslag aansluitend toelichten aan de leden van de vaste commissie VWS in een openbare vergadering.

Het aantal meldingen van euthanasie die de RTE in 2016 ontvingen - 6091 – betrof 4% van alle sterfgevallen in Nederland.  In het overgrote deel van de gevallen (83%) was sprake van patiënten met kanker, aandoeningen van het zenuwstelsel, hart- en vaataandoeningen of longaandoeningen. In 85% van de gevallen werd euthanasie toegepast door een huisarts, meestal bij de patiënt thuis. Tien gevallen werden door de RTE beoordeeld als niet overeenkomstig de zorgvuldigheidseisen.

Dementie, psychiatrische aandoeningen en stapeling van ouderdomsaandoeningen

Gevallen waarbij sprake was van dementie, psychiatrische aandoeningen of een stapeling van ouderdomsaandoeningen betroffen respectievelijk circa 2%, 1% en 4% van het totaal aantal meldingen. Bij de meldingen waar dementie de oorzaak van het lijden was verkeerden de meeste mensen in het beginstadium van deze ziekte. Drie mensen verkeerden in een vergevorderde fase van dementie. Stapeling van ouderdomsaandoeningen kwam het meest voor in de leeftijdscategorie 90 jaar of ouder.

Cassatie in het belang der wet

In het jaarverslag suggereert Kohnstamm om cassatie in het belang der wet tegen oordelen van de RTE mogelijk te maken. Op deze manier zou de Hoge Raad gevraagd kunnen worden zich te buigen over uitspraken van de RTE zonder dat dit gevolgen heeft voor de  arts die euthanasie heeft verleend. Het doel is om grotere rechtszekerheid te verkrijgen over juridisch relevante vragen.

Regionale cijfers

De regionale cijfers worden niet gepubliceerd in het jaarverslag. Op de website kunt u per regio het aantal toepassingen van euthanasie en hulp bij zelfdoding zien, het discipline van de meldend arts, de instelling waar de euthanasie is toegepast en de aard van de aandoening.

Bron: RTE

 

Terug

PartnersHandicare Trapliften                  

Vind zorg, hulp en informatie


 

Een vermelding of gastartikel plaatsen op de site?
Bekijk de publicatiemogelijkheden

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorg & Vakantie
Ikzoekloopbaanbegeleiding.nl

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante