Overheveling hulpmiddelen naar Wlz

09-08-2019 11:03

Vanaf 1 januari 2020 worden mobiliteitshulpmiddelen (zoals een rolstoel en een scootmobiel) voor alle cliënten in een Wlz-instelling verstrekt vanuit de Wlz en niet meer vanuit de Wmo 2015.

1. Wat gaat er veranderen?

De hulpmiddelenzorg voor mensen in een Wlz-instelling wordt eenvoudiger.

2. Wanneer gaat de verandering in?

Op 1 januari 2020.

3. Om welke hulpmiddelen gaat het?

 • Hulpmiddelen voor mobiliteit (bv rolstoel, scootmobiel);
 • Hulpmiddelen voor zorg en wonen voor algemeen gebruik (bv tillift, hoog-laagbed, roerende voorzieningen genoemd)*.

4. Tot 1 januari 2020

Cliënt in zorginstelling met behandeling:

 • Zorgkantoren leveren de rolstoel; gemeenten leveren andere mobiliteitshulpmiddelen.
 • Zorginstellingen zijn verantwoordelijk voor hulpmiddelen voor zorg en wonen.Cliënt in een zorginstelling zonder behandeling
 • Gemeenten leveren mobiliteitshulpmiddelen.
 • Zorginstellingen zijn verantwoordelijk voor hulpmiddelen voor zorg en wonen voor algemeen gebruik. Sommige gemeenten en zorgverzekeraars leveren deze hulpmiddelen ook.*

5. Vanaf 1 januari 2020

Cliënt in zorginstelling (met of zonder behandeling)

 • Zorgkantoren leveren mobiliteitshulpmiddelen.
 • Zorginstellingen zijn verantwoordelijk voor hulpmiddelen voor zorg en wonen voor algemeen gebruik.

Cliënt in zorginstelling met mobiliteitshulpmiddel van de gemeente

 • Gemeente blijft verantwoordelijk voor onderhoud en aanpassingen totdat hulpmiddel moet worden vervangen.

Cliënt met mobiliteitshulpmiddelen die naar zorginstelling verhuist

Cliënt bekijkt met ergotherapeut of fysiotherapeut of hulpmiddel moet worden vervangen.

 • Zo ja: nieuw hulpmiddel vanuit Wlz.
 • Zo nee: zorgkantoor kan hulpmiddel overnemen van gemeente (beoordeling op basis van landelijk protocol).
* Deze hulpmiddelen vallen officieel al onder Wlz, maar worden in de praktijk nog regelmatig door gemeente en zorgverzekeraar geleverd.

 

Voor pgb géén wijzigingen

Op 1 januari 2020 geldt dit vooralsnog alleen voor hulpmiddelen voor cliënten die verblijven in een zorginstelling en dus niet voor budgethouders. Ook voor budgethouders die in een wooninitiatief wonen zal voorlopig niets veranderen.

Uw gemeente blijft verantwoordelijk voor uw mobiliteitshulpmiddelen. Uw gemeente kan hiervoor een pgb beschikbaar stellen, maar kan de hulpmiddelen ook in natura aan u leveren.

Hulpmiddelen Wlz-zorg thuis

Hulpmiddelen voor mensen met Wlz-zorg thuis worden vanuit de Wmo/Zvw gefinancierd. Dit blijft voorlopig zo.
 

Meer informatie: www.informatielangdurigezorg.nl/hulpmiddelen-wlz

 

  

 
 

Terug

PartnersHandicare Trapliften              

Vind zorg, hulp en informatie

 

Wonen, zorg & leven

Uw eigen appartement in een kleinschalig, sfeervol pand. Alle benodigde zorg 24 uur per dag binnen handbereik. Veel persoonlijke aandacht voor uw welzijn. 15 locaties in Nederland.

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorg & Vakantie
Ikzoekloopbaanbegeleiding.nl

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante