Participatie arbeidsbeperkten licht afgenomen door crisis

10-02-2014 15:21

De arbeidsparticipatie van mensen met een arbeidsbeperking is in 2012 licht afgenomen. De daling hangt samen met de verslechtering van de economische situatie in 2012 en de daarmee gepaard gaande afname van het totaal aantal banen.

Het aandeel werkende Wajongers is tussen 2011 en 2012 licht gedaald van 25 naar 23,4 procent. Het aandeel werkende deels arbeidsgeschikten (gedeeltelijk WGA’ers) daalde van 50 naar 47 procent. Het percentage werkgevers met Wajongers in dienst is met 4,8 procent gelijk gebleven. Het percentage werkgevers dat iemand met een WGA-uitkering in dienst heeft is licht gestegen tot 3,6 procent.

Het aantal werkende Wajongers liet de afgelopen jaren een stijgende lijn zien. In 2012 ziet UWV voor het eerst een lichte daling van de arbeidsparticipatie van deze groep. Eind 2012 waren 53.000 Wajongers aan het werk, waarvan 27.700 bij een reguliere werkgever. Om werk bij een reguliere werkgever mogelijk te maken zijn veel investeringen nodig. Bijna zestig procent van de Wajongers die bij een reguliere werkgever werken krijgt een vorm van ondersteuning, zoals begeleiding door een jobcoach of loondispensatie.

Bron: UWV

Terug

PartnersHandicare Trapliften                  

Vind zorg, hulp en informatie


 

Een vermelding of gastartikel plaatsen op de site?
Bekijk de publicatiemogelijkheden

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorg & Vakantie
Ikzoekloopbaanbegeleiding.nl

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante