Hoofdlijnen Participatiewet bekend

23-01-2013 16:37

De hoofdlijnen van de Participatiewet, die op 1 januari 2014 in werking treedt, zijn bekend. De Participatiewet borduurt voort op de Wet Werken Naar Vermogen van het vorige kabinet, maar kent een aantal verschillen. Zo krijgen gemeenten meer vrijheid om te bepalen welke ondersteuning mensen met een arbeidsbeperking nodig hebben en moeten werkgevers meer mensen met een beperking in dienst nemen.

In de Participatiewet voegt het kabinet de Wet werk en Bijstand, de Wet sociale werkvoorziening en een deel van de Wajong samen.

 

Participatiewet
In tegenstelling tot de Wet Werken Naar Vermogen heeft de Participatiewet geen gevolgen voor mensen die nu op de Wet sociale werkvoorziening en Wajong aangewezen zijn. Wel is het vanaf 1 januari 2014 niet meer mogelijk om in de WSW in te stromen. Gemeenten kunnen dan andere vormen van beschut werk aanbieden voor hen die dat nodig hebben. Daarbij ligt de nadruk op het verkrijgen van betaald werk. Maar als dat niet kan, ook op andere vormen van maatschappelijke participatie. De gemeenten krijgen hierin een grote mate van beleidsvrijheid en kunnen ook ondersteuning vanuit andere domeinen zoals de Wmo of jeugdzorg betrekken. Een integrale aanpak staat hierin centraal: één gezin, één plan, één  regisseur.

Quotumregeling
Werkgevers met meer dan 25 medewerkers moeten meer medewerkers met een arbeidsbeperking in dienst nemen. Zij krijgen zes jaar de tijd om toe te groeien naar een quotum van vijf procent van hun totale personeelsbestand. Hierbij kunnen werkgevers onder andere aanspraak maken op een mobiliteitsbonus. Ook kunnen gemeente regelingen zoals loondispensatie en No-risk polissen inzetten. Deze quotumregeling wordt nog verder uitgewerkt.

Het wetsvoorstel Participatiewet wordt in het voorjaar aan de Tweede Kamer aangeboden. Klik PDF-bestandhier voor het contourenplan van staatssecretaris Klijnsma.

 

Bron: VGN

 

Terug

Eerste reactie Platform VG en CG-Raad

Platform VG en CG-Raad (Per Saldo is voor de algemene belangen van budgethouders lidorganisatie van de CG-Raad) vinden de Participatiewet evenwichtiger dan de Wet werken naar vermogen. De eerder ingezette koers in de Wwnv krijgt een aantal belangrijke positieve aanpassingen. Zo blijven bestaande Wajongers in de huidige regeling en krijgen zij niet te maken met kortingen op hun inkomen. In de nieuwe wet zijn niet alleen de mensen met een arbeidsbeperking verantwoordelijk, maar worden ook werkgevers op hun verantwoordelijkheid aangesproken (quotumregeling). Waar Platform VG en CG-Raad zich wel zorgen om maken is de (te) grote beleidsvrijheid van gemeenten. Die zou namelijk tot rechtsongelijkheid kunnen leiden.

 

Wensenlijst

Kort voor het contourenplan bekend werd, publiceerden Platform VG en CG-Raad hun wensen voor de Participatiewet. Klik PDF-bestandhier voor de wensenlijst.

De staatssecretaris heeft aangekondigd dat zij over de uitwerking van de wet wil overleggen met cliëntenorganisaties en de organisaties van werknemers en werkgevers.

Bron: Per Saldo

PartnersHandicare Trapliften                  

Vind zorg, hulp en informatie


 

Een vermelding of gastartikel plaatsen op de site?
Bekijk de publicatiemogelijkheden

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorgvakantie

Sitemap | Disclaimer
Privacy beleid (AVG)

 

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante