Patiënten- en cliëntenorganisaties willen duidelijkheid over langdurige zorg

02-02-2013 13:42

Patiënten- en cliëntenorganisaties hebben donderdag een gesprek gevoerd met staatssecretaris Van Rijn over de langdurige zorg. Tijdens dit gesprek hebben de patiënten- en cliëntenorganisaties CG-Raad, LOC, Per Saldo, CSO, Platform VG en patiëntenfederatie NPCF een plan gepresenteerd aan de staatssecretaris. Het plan wordt ook ondersteund door Actiz.

De organisaties maken zich zorgen over de toekomst van de langdurige zorg. Dit kabinet maakt gemeenten de komende jaren verantwoordelijk voor de begeleiding en verzorging van ouderen, gehandicapten en chronisch zieken, terwijl er tegelijkertijd grote bezuinigingen worden doorgevoerd. De organisaties benadrukken dat deze taken niet kunnen worden overgeheveld, zonder duidelijke voorwaarden vooraf en ruimte voor eigen regie. Zonder duidelijkheid hierover is de kans groot dat voorzieningen voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten (zoals dagbesteding, huishoudelijke hulp en het pgb) in hoog tempo zullen sneuvelen de komende jaren.

De organisaties hebben daarom zelf een plan gepresenteerd. In dit plan staan eigen regie voor de patiënt en maatwerk en ondersteuning op basis van het compensatiebeginsel centraal.

Bij het vaststellen van passende zorg- en ondersteuning moeten de beperkingen in zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie zoveel mogelijk worden gecompenseerd. Dit principe - de compensatieplicht - kennen gemeenten al uit de Wmo. Het is ook heel goed bruikbaar voor deze nieuwe gemeentelijke taken, vinden de cliënten- en patiëntenorganisaties.

 

Eigen regie
De regie over zorg en ondersteuning thuis moet veel meer bij mensen zelf komen te liggen. Zowel wat betreft de inzet en organisatie daarvan, als het beheer over een persoonsgebonden budget.

Het plan draait om drie doelen:

  1. geef mensen eigen regie door het toekennen van een persoonsgebonden- of persoonsvolgend budget.
  2. vereenvoudig de organisatie én
  3. de manier van uitvoering van de zorg.

Doel is om mensen zoveel mogelijk eigen regie te geven op zowel wonen, werken, onderwijs, maatschappelijke ondersteuning, mobiliteit en zorg. Zodat zij dit in samenhang kunnen organiseren. Kernwoorden daarbij zijn zelfredzaamheid, en volwaardig deelnemen aan de maatschappij.

De opstellers van het plan willen dat mensen veel meer invloed krijgen op de manier waarop ze zorg en ondersteuning krijgen. Op basis van de vraag van een individu wordt in een persoonlijk gesprek met een onafhankelijke organisatie zorg en ondersteuning op maat vastgesteld en geïndiceerd.
Daarbij moet ook gekeken worden naar wat iemand zelf kan of wat de omgeving kan doen.

Het bijbehorende budget mag iemand zelf beheren, als hij dat wil. Hij of zij bepaalt zelf hoe en aan wie het geld wordt uitgegeven. Zo ontstaat maximale eigen regie. Voor mensen die dat niet willen of kunnen blijft de inkoop en organisatie van zorg door derden geregeld. In deze visie staat de kwaliteit van leven centraal. Bovendien wordt overbodige of ondoelmatige zorg, onnodige versnippering en bureaucratie tegengegaan.

>> lees hier het plan Regie in eigen hand door persoonsgebonden en persoonsvolgende bekostiging

 

De opstellers van het plan zijn patientenfederatie NPCF, CG-raad, Platform VG, LOC Zeggenschap, CSO ( koepel van ouderenorganisaties), Actiz en PerSaldo.

Bron: NPCF

 

 

Terug

PartnersHandicare Trapliften                  

Vind zorg, hulp en informatie


 

Een vermelding of gastartikel plaatsen op de site?
Bekijk de publicatiemogelijkheden

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorg & Vakantie
Ikzoekloopbaanbegeleiding.nl

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante