Per Saldo: Zorgverleners worden uitbetaald, hoe dan ook!

14-01-2015 13:22

Vanaf 1 januari wordt het pgb niet meer op de rekening van budgethouders gestort. Betalingen lopen voortaan via de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Veel budgethouders maken zich zorgen over hoe het trekkingsrecht verder zal verlopen. Sommigen hebben nog altijd geen toekenningsbeschikking gekregen. Per Saldo onderhoudt intensief contact met de verantwoordelijke instanties en dringt erop aan budgethouders goed te informeren. Eén ding staat vast: betaling van uw zorgverleners is gegarandeerd.

Had u vorig jaar een pgb, dan hebt u bericht gekregen vanuit welk loket u vanaf dit jaar uw zorg krijgt. Dat kan zijn van de gemeente (Wmo en Jeugdwet), van het zorgkantoor (Wlz) of de zorgverzekeraar (Zvw). Behoort u tot de laatste groep dan heeft onderstaande informatie verder geen betrekking op uw situatie.

 

Hebt u nog helemaal niets gehoord: bel dan met het loket waarvan u uw zorg verwacht: gemeente, zorgkantoor of zorgverzekeraar. Alle instanties hebben zich verplicht gesteld bellers niet van het kastje naar de muur te sturen, maar uw vraag volledig te beantwoorden. Mocht u vragen houden: bellen naar Per Saldo kan natuurlijk altijd. Kijkt u bij contact.

 

Voorbereiding

De regeling trekkingsrecht is voor twee groepen budgethouders:

  1. Budgethouders die hun pgb voortaan van de gemeente gaan krijgen, hebben hun zorgovereenkomsten opgestuurd naar de SVB.
  2. Budgethouders die hun pgb van het zorgkantoor blijven krijgen, hebben hun zorgovereenkomsten en zorgbeschrijvingen opgestuurd naar het zorgkantoor.

Niet alle budgethouders hebben op dit moment goed- of afkeuring van hun ingestuurde formulieren ontvangen. SVB en zorgkantoren zetten op dit moment alles op alles om dit zo snel mogelijk voor elkaar te krijgen. Lukt dit niet tijdig dan heeft dat geen invloed op de uitbetaling van uw zorgverleners. Die is gegarandeerd. Alleen bij een definitieve afkeuring kan de betaling worden stopgezet.

 

Toekenningsbeschikking van uw gemeente

De SVB betaalt uw zorgverleners uit op grond van de door u ingestuurde zorgovereenkomsten. Daarnaast heeft de SVB ook uw toekenningsbeschikking nodig. Uw gemeente stuurt deze op naar de SVB. Veel gemeenten blijken een achterstand te hebben in het verstrekken van deze toekenningsbeschikking. Veel budgethouders hebben dit document dan ook zelf nog niet ontvangen en weten dus nog altijd niet definitief welk budget zij in 2015 te besteden hebben.

Per Saldo vindt dat dit niet kan. Om uw zorg in te kunnen kopen moet u toch weten welke toekenning u hebt. Uw gemeente is verantwoordelijk voor de verstrekking van de toekenningsbeschikking.

Belt u naar uw gemeente wanneer u deze nog niet hebt gekregen..

Overigens zal de SVB, ondanks het eventueel niet tijdig beschikbaar hebben van uw toekenningsbeschikking, uw zorgverleners toch gewoon uitbetalen. Budgethouders hebben de garantie dat ondanks achterstand in de verwerking van hun gegevens, zij hun zorgverleners vanaf januari wel kunnen uitbetalen via de SVB. Bij eventuele definitieve afkeuring zal de betaling worden gestaakt.  

 

Pgb van het zorgkantoor

Wanneer u de formulieren waarom het zorgkantoor vroeg hebt ingestuurd, zijn deze op dit moment ofwel goedgekeurd, afgekeurd of nog in behandeling. U heeft hierover concrete of algemene informatie gekregen van uw zorgkantoor, wellicht samen met uw toekenningsbeschikking.

Hebt u dit laatste document nog niet ontvangen, belt u dan met uw zorgkantoor.

Ook voor u geldt dat betaling van uw zorgverleners in eerste instantie niet afhankelijk is van goedkeuring van uw zorgovereenkomsten en  zorgbeschrijvingen. Budgethouders hebben de garantie dat ondanks achterstand in de verwerking van hun gegevens, zij hun zorgverleners vanaf januari wel kunnen uitbetalen via de SVB en betaling alleen bij definitieve afkeuring wordt gestaakt.

 

Wat doet Per Saldo

Per Saldo volgt het proces intensief en dringt er bij de verantwoordelijke instanties op aan tijdig de nodige handelingen te verrichten. Mocht dit niet lukken, zij de zorgen van budgethouders verlichten door hen tijdig en helder te informeren over de stand van zaken, over wat budgethouders kunnen verwachten op welke termijn. En heel concreet, over hoe zij bijvoorbeeld hun declaraties kunnen indienen. Houd voor actuele informatie deze website in de gaten.

Wilt u nu al antwoord op deze vragen, belt u dan met pgb servicecentrum van de SVB, (030) 264 82 00

Of kijk op de website van de SVB bij meest gestelde vragen

 

Bericht VNG

Lees ook het nieuwsbericht op de website van de VNG.

 

Brochure Servicecentrum Pgb

Download hier de meest recente informatie van de SVB.

Brochure SVB Servicecentrum Pgb (Pdf)

 

Bron: Per Saldo

 

 

Terug

PartnersHandicare Trapliften                  

Vind zorg, hulp en informatie


 

Een vermelding of gastartikel plaatsen op de site?
Bekijk de publicatiemogelijkheden

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorg & Vakantie
Ikzoekloopbaanbegeleiding.nl

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante