PGB en herbeoordelingen: wat moet er wanneer?

23-09-2015 11:34

Er is de laatste tijd veel te doen om de planning van herbeoordelingen van budgethouders met een pgb. In een bestuurlijk overleg tussen VWS, VNG, SVB, ZIN en Per Saldo zijn hierover afspraken gemaakt. De VNG stelt gemeenten een concreet handelingsscenario voor.

De VNG heeft enkele bestuurlijke besluiten vertaald naar de praktijk en stelt haar leden het volgende handelingsscenario voor:

  1. Gemeenten moeten budgethouders zoveel als mogelijk voor 1 oktober herbeoordelen. Gemeenten moeten daarbij ervoor zorgdragen dat zij in het toekenningsbesluit een budget aantreffen, zodat zij tijdig een gewijzigde of nieuwe zorgovereenkomst gereed hebben.
  2. Gemeenten moeten de budgethouders informeren die niet worden herbeoordeeld voor 1 oktober, over de verlenging van hun indicatie naar 1 mei 2016 of verder. Dat doen de gemeenten, liefst voor 1 oktober, met een toekenningsbesluit. De gemeenten worden verzocht budgethouders ook te informeren over zaken waar zij alert op moeten zijn: aflopen zorgovereenkomst in deze periode, mogelijke wijziging eigen bijdrage (overgangsrecht stopt per 1 januari 2016).
  3. Indien de gemeente kiest voor verlenging van de indicatie moet deze minimaal tot 1 mei 2016 doorlopen. De gemeente wordt vervolgens verzocht de SVB voor 1 november 2015 hierover een nieuw toekenningsbericht (TKB) te sturen.
  4. Voor alle budgethouders die in 2016 een pgb ontvangen, moeten de gemeenten voor 1 november een TKB insturen naar de SVB. Ook als deze budgethouders al voor 2015 in het systeem staan. Het betreft hier TKB’s naar aanleiding van een herbeoordeling én TKB’s naar aanleiding van een verlenging van de indicatie. Zie a) en b). VNG vraagt gemeenten de TKB’s niet op te sparen tot 1 november, maar zo snel mogelijk in te sturen.*
  5. VNG adviseert om de door de door gemeenten ingeplande gesprekken voor de herbeoordeling van budgethouders in het laatste kwartaal van dit jaar door te laten gaan. Budgethouders die zijn verlengd, krijgen zo tijdig duidelijkheid over hun situatie en kunnen bij een nieuw pgb tijdig hun zorgovereenkomst wijzigen voordat de verlenging op 1 mei 2016 afloopt.
  6. Indien gemeenteen na 1 oktober 2015 nieuwe maximum tarieven vaststellen, kunnen deze voor de budgethouders die verlengd zijn, pas per 1 mei 2016 ingaan. Voor nieuwe budgethouders kan wel het nieuwe tarief ingaan.
  7. De SVB blijft in de periode 1 november 2015 tot 1 mei 2016 bereikbaar voor het doorvoeren van een aantal wijzigingen.

 

Meer informatie

Bron: VNG

 

 

Terug

PartnersHandicare Trapliften                  

Vind zorg, hulp en informatie


 

Een vermelding of gastartikel plaatsen op de site?
Bekijk de publicatiemogelijkheden

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorg & Vakantie
Ikzoekloopbaanbegeleiding.nl

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante