Pgb-korting voor mensen met zware zorgvraag

18-01-2014 14:28

De pgb's van mensen met een zware zorgvraag worden lager door de koppeling aan zorg in natura. Staatssecretaris Van Rijn (Volksgezondheid) spreekt met de Kamer over de gevolgen.

Chronisch zieken en gehandicapten die hulp nodig hebben, kunnen een persoonsgebonden budget (pgb) krijgen. Het toegekende bedrag is afhankelijk van de zorg en begeleiding die iemand nodig heeft, oftewel het zorgzwaartepakket (zzp). Op deze manier kunnen mensen met een grote zorgvraag die anders in een zorginstelling zouden moeten worden opgenomen, zoals meervoudig gehandicapte kinderen, toch thuis blijven wonen. Vanwege de bezuinigingen is wel besloten om de pgb's van deze groep te beperken tot het (lagere) niveau van zorg in natura. Volgens Agema (PVV) was deze korting niet nodig. Het gaat blijkbaar om de centen en niet om de mensen, aldus Leijten (SP).

Pgb-korting veroorzaakt onrust bij betrokkenen

Staatssecretaris Van Rijn legt uit dat in 2012 is besloten om het pgb stapsgewijs terug te brengen tot het niveau van zorg in natura. Maar mensen waren toch verrast toen ze hun beschikking kregen, stelt Van 't Wout (VVD) vast. Van Dijk (PvdA) steunt de pgb-korting, maar vraagt de staatssecretaris wel om de vinger aan de pols te houden. Keijzer (CDA) en Bergkamp (D66) vragen naar de berekening van de vergoeding van zorg in natura. Worden daarin wel alle kosten meegenomen? De staatssecretaris zegt toe daarover duidelijkheid te geven in een brief.

De Kamer stemt op 21 januari over de ingediende moties.

Bron: Tweede Kamer

 

 

 

Terug

PartnersHandicare Trapliften                  

Vind zorg, hulp en informatie


 

Een vermelding of gastartikel plaatsen op de site?
Bekijk de publicatiemogelijkheden

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorg & Vakantie
Ikzoekloopbaanbegeleiding.nl

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante