Pgb krijgt volle steun in zorgdebat

11-06-2013 15:47

Keuzevrijheid en goede zorg regelen met een pgb blijven overeind in de nieuwe Wmo en Awbz. Dat is de conclusie na een hele dag debatteren over de veranderingen in de langdurige zorg op 10 juni. Na juli komt VWS met een plan van aanpak om te komen tot een nieuwe Wmo, Awbz en aanspraak thuisverpleging in de Zorgverzekeringswet.

De staatssecretaris zal inhoudelijke criteria opstellen wie er wel een geen pgb kunnen krijgen. Hij wil geen pgb voor mensen die alleen een pgb willen voor het geld; die geen regie willen of aankunnen en waarbij de kwaliteit niet voldoende geborgd is. Hij wil aanzuigende werking van bemiddelingsbureaus weren en voorkomen dat instellingen die door zorgkantoor geweerd worden via het pgb toch twijfelachtige kwaliteit leveren. Hij vindt dat een pgb voor mantelzorgers mogelijk moet blijven, maar wil scherp kijken onder welke voorwaarden.

 

Voor 1 juli duidelijkheid over de 10-uursmaatregel

De staatssecretaris antwoordt vóór 1 juli welke budgethouders met een indicatie onder de 10 uur begeleiding eind van het jaar hun pgb kunnen behouden en onder welke voorwaarden. Hij spreekt hierover met Per Saldo.
PvdA, D66, Groen Links SGP, CU en 50 plus oefenden grote druk uit op de staatssecretaris om af te zien van de maatregel om eind van het jaar alle budgethouders met indicatie onder de 10 uur begeleiding hun pgb te ontnemen.

 

Pgb in Awbz en Wmo

"Het pgb is belangrijk voor zorg die alleen maar individueel geregeld kan worden en vaak met bewonderingswaardige inzet van ouders en familieleden geboden wordt. Maar juist om het goed te houden, moet er scherp naar worden gekeken", aldus de staatssecretaris. Hij vindt  het belangrijk om dit in de Awbz en Wmo vast te leggen, net als persoonsvolgende financiering, om vernieuwing in het aanbod te krijgen.

 

Pgb in Zorgverzekeringswet (Zvw) 

De staatsecretaris wil kijken of het pgb in de Zvw ingevoerd kan worden.  De PvdA, D66, Groen links, SGP en CU dringen hier op aan. Hij wijst erop dat de restitutie nu al een pgb mogelijk maakt, maar dat restitutie nu net ter discussie staat. Dat wordt een puzzel.

 

Tariefkorting op pgb in 2014

De staatssecretaris vindt dat hij het pgb en zorg in natura evenredig kort in 2014 om de dagbesteding in 2014 mogelijk te houden. Dat kost € 330 miljoen. Die komen uit de functies persoonlijke verzorging en begeleiding. Volgens zijn berekening is het aandeel van de pgb functies 20%.Hij kort daarom 5% op de tarieven voor begeleiding en persoonlijke verzorging. Voor het pgb komt dit neer op 65 miljoen. Het pgb verpleging en het pgb voor zorgzwaartepakketten krijgen deze 5% korting niet.

 

Wie blijven er in de Awbz

De staatsecretaris wil niet langer de toegang regelen via indicaties in een zzp. Hij wil inhoudelijke criteria zoals permanent toezicht, geen eigen regie hebben, het voortdurend beschikbaar moeten zijn van oproepbare zorg, en de gemeente, eigen kring of voorliggende voorziening geen oplossing hebben. Hij wil nu niet vooruitlopen op bijzondere groepen, maar vindt wel dat de gezinnen die met een pgb in functies hun meervoudige gehandicapte kind thuis opvangen, in de Awbz thuishoren.

Voor de ADL-assistentie en clusterwonen (Fokus) heeft hij de regeling in 2014 verlengd, zodat er debat gevoerd kan worden waar deze zorg thuishoort. Voor het Algemeen Overleg Fokuswonen op woensdag 19 juni 's ochtends wil hij de vragen voor de langere termijn over houdbaarheid en financiering in een brief aan de Kamer sturen.

 

Debat wordt voortgezet

In dit zorgdebat over de grote veranderingen in de langdurige zorg is de staatssecretaris vooral ingegaan op de hoofdlijnen van de veranderingen. Daarna kunnen die in afzonderlijke wetten verder worden besproken. Omdat het debat niet op tijd klaar was, zal de tweede termijn van de Tweede Kamer en het indienen van moties later in de week plenair worden voortgezet.

 

Per Saldo blij met steun voor pgb

Per Saldo is verheugd dat het belang van budgethouders en mantelzorgers bij een solide pgb zoveel steun krijgt en dat de staatsecretaris constructief in gesprek is met Per Saldo.  Het hete hangijzer van de 10 uursmaatregel lijkt versoepeld te kunnen worden. Voor 1 juli komt daarover duidelijkheid en dat is in belang van alle betrokken 42.000 budgethouders.

 

Bron: PerSaldo

Terug

PartnersHandicare Trapliften                  

Vind zorg, hulp en informatie


 

Een vermelding of gastartikel plaatsen op de site?
Bekijk de publicatiemogelijkheden

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorg & Vakantie
Ikzoekloopbaanbegeleiding.nl

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante