Pgb-overleg Tweede Kamer leidt tot nieuw overleg

28-06-2012 11:41

Er is weinig nieuws te melden uit het Tweede Kamer overleg van gisteren. Vragen over de 10-uursmaatregel, kortdurende zorg alleen in natura en de zorginkoop door zorgkantoren komen terug in een Verlengd Algemeen Overleg nog voor het zomerreces.

De meest opvallende punten op een rij.

10-uursgrens

De maatregel dat mensen met alleen een indicatie voor Begeleiding en minder dan 10 uur zorg per week geen pgb meer zullen krijgen is harder aangekomen, nu dit ook blijkt te gelden voor huidige budgethouders, ingaande 1 januari 2014. Dat passende zorg in natura voor deze doelgroep vaak ontbreekt wordt onderkend en dat partijen die hebben ingestemd met het Lente-akkoord deze maatregel ook betreuren, wordt ook toegegeven, maar het besluit is genomen op grond van enkel financiële overwegingen en niet vanuit inhoudelijke argumenten. Toch leeft breed de verwachting dat de bezuiniging al wordt gehaald als gevolg van de andere maatregelen, maar stelt men het schrappen van de 10-uursmaatregel liever uit tot na de verkiezingen, als ook de uitslagen van onderzoeken hiernaar bekend zijn. De PvdA stelt vragen die in een Verlengd Algemeen Overleg volgende week worden beantwoord.

Inkoop zorgkantoren

In haar voortgangsrapportage meldde de staatssecretaris dat er 10% nieuwe zorgaanbieders gecontracteerd zouden zijn door zorgkantoren. Nu dat om een half procent blijkt te gaan, wordt door VWS onderzocht hoe de zorgkantoren geprikkeld kunnen worden om voldoende passende zorg in te kopen, want ook de staatssecretaris gaf toe dat dit percentage veel te laag is. Ze komt in het Verlengd Algemeen Overleg met oplossingen. De SP dringt erop aan de eis voor een kwaliteitskeurmerk voor kleine bureaus te laten vervallen, om te voorkomen dat ze om die reden door zorgkantoren buiten spel worden gezet.

Kortdurende zorg geen pgb

Daar werden ook vragen over gesteld, waar de staatssecretaris de volgende toelichting op gaf: het gaat om mensen met een tijdelijke hulpvraag, zoals bij revalidatie. Het is niet de bedoeling om wachtlijstproblematiek op te lossen met de inzet van een pgb. Mensen met een langdurige zorgvraag kunnen van meet af aan kiezen voor een pgb. PvdA houdt hier vragen over en wil daar antwoord op in het Verlengde Algemeen Overleg.

Bron:  Per Saldo 

Terug

PartnersHandicare Trapliften                  

Vind zorg, hulp en informatie


 

Een vermelding of gastartikel plaatsen op de site?
Bekijk de publicatiemogelijkheden

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorg & Vakantie
Ikzoekloopbaanbegeleiding.nl

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante