PGB-regeling vervoer aangepast

15-06-2012 15:38

Bij een ZZP VV zullen de vervoerskosten van en naar de dagbesteding uit het pgb worden betaald. De pgb-regeling zal op dit punt met terugwerkende kracht tot 1 januari 2012 worden aangepast. Dit heeft de staatsecreataris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport laten weten in een brief aan de Tweede Kamer.

Met de brief voldeed mevrouw Veldhuizen-Van Zanten aan het verzoek van de vaste Commissie om een reactie te geven op het niet vanuit het persoonsgebonden budget (pgb) kunnen declareren van de kosten van vervoer van en naar dagbesteding voor personen met een indicatie voor een zorgzwaartepakket uit de verpleging & verzorging (ZZP VV).

Volgens de pgb-regeling mogen alleen de kosten voor vervoer vanuit het pgb worden betaald als de cliënt voor de functie Begeleiding in groepen budget heeft gekregen. Dit budget wordt gegeven als uit het indicatiebesluit van het CIZ blijkt dat de cliënt voor deze functie is geïndiceerd en het CIZ tevens heeft vastgesteld dat er een medische noodzaak is voor vervoer. Alleen bij de ZZP’s VV stelt het CIZ deze aparte indicatie niet, omdat deze functie (en ook het eventuele vervoer) integraal onderdeel is van deze pakketten. Daarmee is het volgens de huidige pgb-regeling voor deze cliënten niet mogelijk om hun eventuele kosten voor vervoer uit het pgb te betalen.

Hiaat in regels

De bewindsvrouwe is het met de commissie eens dat dit een hiaat is in de pgb-regeling. De commissie verzoekt om toe te staan dat bij een ZZP VV de vervoerskosten van en naar de dagbesteding uit het pgb kunnen worden betaald zonder een ophoging van het budget voor vervoer. Ook de staatssecretaris vind dat ook deze cliënten naar de dagbesteding vervoerd moeten kunnen worden. Voor deze cliënten staat voor mevrouw Van Veldhuizen, gelet op hun cliëntenprofiel, vast dat zij zich niet zelfstandig kunnen vervoeren.

De pgb-regeling zal op dit punt met terugwerkende kracht tot 1 januari 2012 worden aangepast, zodat de kosten van vervoer naar en van de dagbesteding voor deze groep mensen vanuit het pgb zijn te betalen. De bewindsvrouwe zal het College voor zorgverzekeringen hierover informeren.

Bron: Handicapnieuws

Terug

PartnersHandicare Trapliften                  

Vind zorg, hulp en informatie


 

Een vermelding of gastartikel plaatsen op de site?
Bekijk de publicatiemogelijkheden

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorgvakantie

Sitemap | Disclaimer
Privacy beleid (AVG)

 

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante