Prinsjesdag 2015: Visie en reacties van belangenorganisaties

19-09-2015 19:20

Lees wat de visie en reacties zijn van verschillende belangenorganisatie

ANBO
Belangenorganisatie voor senioren

Kabinet vindt werkenden belangrijker dan niet-werkenden

De Tweede Kamer wil het gat in koopkrachtontwikkeling tussen gepensioneerden en werkenden vooralsnog niet dichten. “Veel politici hebben een grote mond gehad over de koopkracht van gepensioneerden vóór Prinsjesdag. Maar praatjes vullen geen gaatjes en zeker niet de kloof tussen werkend en niet-langer-werkend”, zegt directeur-bestuurder Liane den Haan van ANBO. “Het is nauwelijks een onderwerp geweest tijdens de Algemene Beschouwingen. Daar hadden wij echt meer van verwacht. Zeker omdat ons koopkrachtonderzoek duidelijk laat zien dat gepensioneerden tijdens de crisis zes procent aan koopkracht hebben ingeleverd ten opzichte van werkenden.”

Ieder(in)
Netwerk voor mensen met een chronische ziekte of beperking

Prinsjesdag 2015: Mensen met een beperking over het hoofd gezien

Mensen met een beperking zijn in de Troonrede, in de Rijksbegroting en de Miljoenennota over het hoofd gezien. Ook in de berichtgeving in de media komen ze nauwelijks voor. Vrijwel nergens hoor of lees je dat hun koopkracht in 2016 fors omlaag gaat. Als ze de pech hebben in de verkeerde gemeente te wonen, daalt hun koopkracht met maar liefst 15%. De gedecentraliseerde zorg werkt nog niet en is een gemeenteloterij. De belangrijkste onderwerpen voor mensen met een beperking uitgebreid op een rij gezet.

NPCF
Patiëntenfederatie NPCF vertegenwoordigt ruim 160 patiënten- en consumentenorganisaties

Begroting 2016: mooie plannen maar uitwerking is belangrijk

De rijksbegroting voor 2016 staat bol van goede voornemens en mooie plannen. Zo gaat niemand er volgens het kabinet in koopkracht op achteruit. De premie voor de zorgverzekering stijgt naar verwacht iets meer dan de zorgtoeslag die de meeste mensen krijgen. Die gaat met bijna 70 euro per jaar omhoog. Ook het eigen risico in de zorg stijgt verder. Patiëntenfederatie NPCF constateert dat er na jaren van bezuinigingen nu extra geld komt voor de verpleeghuissector. Uiteindelijk structureel 210 miljoen euro voor de zorg in de verpleeghuizen is mooi en nodig.

Mezzo
Landelijke vereniging die opkomt voor iedereen die zorgt voor een ander

Prinsjesdag 2015: extra geld naar verpleeghuizen

Het kabinet gaat 100 miljoen euro investeren in de opleiding van personeel in verpleeghuizen, en 80 miljoen voor een uur extra dagbesteding voor alle bewoners in verpleeghuizen. Dit blijkt uit de gepresenteerde Rijksbegroting 2016. Mezzo vindt het goed dat er nadrukkelijk aandacht is voor kwaliteit van zorg in verpleeghuizen. Echter, zoals in de Troonrede ook benoemd werd, mensen willen zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Dit vraagt ook aandacht voor zorg en ondersteuning thuis, zeker in een tijd waarin meer gevraagd wordt van mantelzorgers en vrijwilligers.

Per Saldo
Belangenvereniging van mensen met een persoongsgebonden budget

Wat staat er in de miljoenennota over het pgb?

Er is een verschuiving te zien van geld voor zorg in natura naar geld voor pgb’s. Een positieve ontwikkeling, zo lijkt het, voor de ontwikkeling van eigen regie in de zorg. Per Saldo constateert echter dat er op dit moment veel mensen met klachten komen over de toegang tot een pgb. In gesprekken met zorgkantoren en gemeenten blijkt dat er niet alleen strenge uitvoerings- of beleidskaders worden gehanteerd, maar dat daar ook vaak star mee wordt omgegaan. Hierdoor krijgen veel mensen, voor wie een pgb de beste zorg zou zijn, onterecht geen pgb. Als de overheid echt graag wil dat mensen langer thuis blijven wonen, zal de toelating minder star benaderd moeten worden.

 

Miljoenennota 2015

Nog even nalezen wat de gevolgen zijn van de plannen op het gebied van zorg, welzijn en werk? Bekijk het overzicht

 

 

 

 

Terug

PartnersHandicare Trapliften                  

Vind zorg, hulp en informatie


 

Een vermelding of gastartikel plaatsen op de site?
Bekijk de publicatiemogelijkheden

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorg & Vakantie
Ikzoekloopbaanbegeleiding.nl

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante