Prinsjesdag: thema zorg

18-09-2018 21:08

De Miljoenennota 2019 en Rijksbegroting 2019 worden op Prinsjesdag (dinsdag 18 september 2018) weer bekend gemaakt.
 

Eigen risico blijft gelijk

Het eigen risico van de zorgverzekering blijft in 2019 gelijk op € 385.
 

Stapeling eigen bijdragen verminderen

Wie langer zorg en ondersteuning nodig heeft, betaalt soms verschillende eigen bijdragen. Deze stapeling van zorgkosten kan soms oplopen tot honderden euro’s per maand. Het kabinet wil de stapeling van eigen bijdragen aanpakken. Het kabinet wil de zorg toegankelijk houden door:

  • het verplicht maximale eigen risico niet te verhogen;
  • de vermogensinkomensbijtelling in de eigen bijdrage Wlz te halveren;
  • een abonnementstarief in te voeren van € 19 per maand voor Wmo-voorzieningen.

Afremmen stijging zorgkosten

Dat de zorgkosten stijgen is niet te voorkomen. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) wil de stijging van de zorgkosten afremmen. Daarom zijn er nieuwe afspraken (voor 2019 tot en met 2022) gemaakt met onder meer artsen, ziekenhuizen en wijkverpleegkundigen:

  • Akkoord met de medisch-specialistische zorg;
  • Akkoord met de ggz;
  • Akkoord met wijkverpleegkundigen;
  • Akkoord met huisartsen.

Bij nieuwe, dure medicijnen onderhandelt VWS met fabrikanten over de prijs van medicijnen.

Ook het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) wordt tegen het licht gehouden. Door het GVS onder andere te moderniseren wordt het systeem toekomstbestendiger. Zorgverzekeraars vergoeden alleen geregistreerde medicijnen uit het GVS.

Goede en actuele informatie over gezondheid

VWS wil mensen goed informeren over gezondheid, leefstijl en behandelmogelijkheden. Bijvoorbeeld over meer bewegen, goede voeding, stoppen met roken en matigen met alcohol. Patiënten moeten binnen enkele jaren zelf hun medische gegevens kunnen inzien en gebruiken. Bijvoorbeeld via een app of website.

Meer personeel en scholing in de zorg

Het kabinet wil extra personeel in de zorg. Bijvoorbeeld door te stimuleren dat mensen een opleiding in de zorg gaan volgen. Voor het programma Werken in de zorg is € 350 miljoen beschikbaar. Bijvoorbeeld voor scholing van (nieuw) personeel, loopbaanbegeleiding en loopbaanoriëntatie.

Anders werken in de zorg

Het kabinet wil het werk in de zorg beter en anders organiseren. Bijvoorbeeld door: onnodige administratie weg te nemen.

Maar ook door het werk anders in te delen. Zo ontstaan er banen voor mensen die anders moeilijk aan het werk komen, zoals ouderen of mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Bijvoorbeeld door oudere werknemers voor wie het werk fysiek te zwaar wordt, anders in te zetten.
Door creatiever na te denken over lichtere functies, is uitval te voorkomen. Zo kunnen oudere werknemers studie- en stagebegeleiding voor nieuwe medewerkers op zich nemen. De oudere werknemer kan langer blijven werken en andere verpleegkundigen en verzorgenden worden ontlast.

In het actieprogramma Werken in de zorg leest u meer over hoe het kabinet deze doelen wil behalen.

Bron: Rijksoverheid

Zie ook

Gevolgen Miljoenennota 2019 voor Zorg en Welzijn

 

Terug

PartnersHandicare Trapliften              

Vind zorg, hulp en informatie

 

Wonen, zorg & leven

Uw eigen appartement in een kleinschalig, sfeervol pand. Alle benodigde zorg 24 uur per dag binnen handbereik. Veel persoonlijke aandacht voor uw welzijn. 15 locaties in Nederland.

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorg & Vakantie
Ikzoekloopbaanbegeleiding.nl

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante