Procedure bij afloop indicatie van thuiswonende cliënten met laag zzp

13-02-2015 13:26

Thuiswonende cliënten met een laag zorgzwaartepakket (zzp) hebben overgangsrecht in de Wet langdurige zorg (Wlz) tot eind 2015, tenzij hun indicatie afloopt in 2015. Deze cliënten moeten kiezen of ze thuis willen blijven wonen of verhuizen naar een instelling. In het eerste geval gaat de zorg vallen onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015 en/of de Zorgverzekeringswet (Zvw). Bij verblijf in een instelling blijft de cliënt in de Wlz. De VGN zette op een rij hoe cliënten worden geïnformeerd en wat de consequentie van de keuze is.

Laag zzp
Onder een laag zzp in de gehandicaptensector worden de volgende zzp's verstaan:

  • Zzp VG 1 en 2 vanaf 18 jaar (onder de 18 jaar is Jeugdwet)
  • Zzp LG 1 en 3
  • Zzp ZG AUD 1 en ZG VIS 1

Deze cliënten kunnen alleen in de Wlz blijven als ze daadwerkelijk verblijf afnemen. Cliënten die zorg thuis ontvangen via het Modulair pakket thuis (Mpt, extramurale functies en klassen), Volledig pakket thuis (Vpt) of persoonsgebonden budget (pgb) vallen niet onder de Wlz.

Keuzemoment bij afloop indicatie
Cliënten van wie de indicatie afloopt in 2015, worden door hun zorgkantoor gebeld en ontvangen een brief met de procedure en keuzemogelijkheden. Een voorbeeld van zo'n brief met de antwoordkaart vindt u in de bijlage. De zorgkantoren gebruiken deze brief als basis en kunnen er zelf dingen aan toevoegen. Cliënten moeten tenminste 8 weken voor het eind van de indicatie via de antwoordkaart hun keuze aan het zorgkantoor doorgeven.

Keuze om thuis te blijven wonen
Als een cliënt de zorg thuis wil blijven ontvangen, worden de gegevens van de cliënt aan zijn gemeente en eventueel zorgverzekeraar doorgegeven (als wijkverpleging nodig is). Deze clienten kunnen wel altijd alsnog kiezen voor verblijf, op basis van de huidige indicatie. Zij blijven bij het CIZ als zodanig geregistreerd en kunnen zich daar melden.

Keuze om in een instelling te gaan verblijven
Als cliënten ervoor kiezen om hun verblijf te verzilveren, worden ze op de wachtlijst geplaatst als 'actief wachtend'. Voor deze cliënten is in de Wlz niet voorzien in overbruggingszorg, terwijl er natuurlijk meestal niet direct een plaats beschikbaar is. Het beleid dat de zorgkantoren daarin nu hanteren is dat zij de huidige leveringsvorm van de client continueren tot een verblijfplaats beschikbaar is. Dit betekent dat de cliënt niet kan wachten tot een plaats beschikbaar is in zijn instelling van voorkeur.

Keuze om geen zorg af te nemen
Cliënten die geen zorg afnemen en dat vooralsnog ook niet willen gaan doen, houden net als de cliënten die thuis willen blijven altijd het recht op een verblijfsplaats in de Wlz. Ook zij blijven bij het CIZ geregistreerd. Als zij later zorg thuis willen gaan ontvangen, melden zij zich bij de gemeente.

Cliënten voor wie de indicatie voor 1 mei 2015 afloopt
Om te voorkomen dat cliënten van wie de indicatie in de eerste maanden van 2015 afloopt tussen wal en schip vallen, zijn aparte afspraken gemaakt tusssen VWS, VNG en ZN. De zorg voor deze cliënten mag door de huidige aanbieder worden doorgeleverd totdat de gemeente (of de zorgverzekeraar) heeft bepaald welke zorg volgens hen nodig is. De kosten van deze zorg worden door het zorgkantoor betaald aan de aanbieder en later verrekend met de gemeenten.

Cliënten voor wie de indicatie na 2015 afloopt
Als de indicatie doorloopt tot na 2015, moeten cliënten voor 1 november 2015 hun keuze kenbaar maken. Vanaf 1 januari 2016 geldt dan de nieuwe situatie en vallen alleen verblijfscliënten (of 'actief wachtenden' op opname) met een lage zzp nog in de Wlz.

Download
Voorbeeldbrief keuzemogelijkheden lage zzp's
Antwoordkaart keuzemogelijkheden lage zzp's

Meer informatie
Vraag en antwoord: Uitvoering overgangsrecht lage zzp’s

 

Bron: Hervorming langdurige zorgVGN

Terug


Gratis nieuwsbrief
Op de hoogte blijven van nieuws en ontwikkelingen in de wereld van zorg & hulp? Meld je aan

PartnersHandicare Trapliften                  

Vind zorg, hulp en informatie


 

Een vermelding of gastartikel plaatsen op de site?
Bekijk de publicatiemogelijkheden

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorg & Vakantie
Ikzoekloopbaanbegeleiding.nl

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante